Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Trafik

Krydset Store Glasvej / Vestre Stationsvej bliver lukket i tre dage

21. august 2015

 

I weekenden den 28. – 30. august er det nødvendigt at lukke krydset Store Glasvej / Vestre Stationsvej for trafik. Lukningen skyldes, at der skal omlægges fjernvarmerør. Desuden bliver den sydlige del af Store Glasvej lukket af for biler i 14 dage.

Fjernvarme Fyn skal omlægge fjernvarmerør i krydset mellem Store Glasvej / Vestre Stationsvej – som en del af de ledningsflytninger, der skal forberede Odense til den kommende letbane.

Derfor er det nødvendigt at lukke krydset for trafik i alle retninger i en hel weekend, så gravemaskinerne kan komme til.

Lukningen af krydset iværksættes fredag den 28. august klokken 18.00, og krydset bliver genåbnet for trafik senest mandag den 31. august klokken 05.00.


Bedre at arbejde i weekenden

- Vi har stor forståelse for, at det kan give udfordringer for bilister, der netop har vænnet sig til en række nye ensretninger i området, at der nu igen bliver ændret på forholdene, siger Lars Scheuer, der er projektchef med ansvar for ledningsflytninger hos Odense Letbane P/S.

- Men gravearbejdet i krydset er nødvendigt, og vi håber, at vi kan afbøde de værste gener ved at henlægge arbejdet til weekenden – i stedet for at lave det i hverdagene.

Der bliver sat skilte op, så trafikken fra Middelfartsvej bliver varskoet om, at Vestre Stationsvej er lukket for gennemkørsel. Her bliver det angivet, at det er muligt med omkørsel via Grønløkkevej og Rugårdsvej.

Trafik til og fra Netto-butikken, som ligger i det lukkede kryds, foregår via den vestlige ende af Vestre Stationsvej og den nordlige ende af Store Glasvej.

Derudover bliver det tilladt hen over den pågældende weekend at køre både ind og ud af Vestre Stationsvej på den strækning, der ellers for tiden er ensrettet.


Store Glasvej er lukket i 14 dage

Forberedelserne til gravearbejdet begynder allerede onsdag den 26. august med opgravning nord og syd for krydset. Her skal de to ender på fjernvarmerøret lokaliseres præcist. Derefter kan Fjernvarme Fyn udføre selve rørarbejdet i weekenden.

Der vil være en periode på 14 dage fra onsdag den 26. august, hvor den sydlige del af Store Glasvej er lukket for biltrafik – med undtagelse af busser, som kan køre mod Banegården i den ene retning.

For at kompensere for dette bliver det midlertidigt gjort lovligt at svinge til højre ad Vestre Stationsvej, når man kommer i bil fra Vesterbro. Det burde således kun give anledning til en lille omkørsel for dem, der er vant til at dreje ad Store Glasvej fra Vesterbro.

 

undefined

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse