Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Ledningsflytninger

Ledningsflytninger: Kommunens vejfolk var vigtige medspillere

10. oktober 2019

 

Dedikerede kræfter og en fleksibel indstilling får tingene til at ske. Det må være én af de hovedkonklusioner, som man kan drage af den enorme omlægning af rør og kabler i Odenses undergrund, der gik forud for selve letbanearbejdet.

I hvert fald hvis man spørger projektchef Lars Scheuer, der har haft ansvaret for ledningsflytninger hos Odense Letbane i årene 2015-2017. Ifølge ham var det nemlig næppe lykkedes at holde tidsplanen, hvis man ikke havde lavet en vigtig ændring i hele setup’et omkring letbanens ledningsflytninger meget tidligt i processen.

- Inden et vejarbejde kan gå i gang, skal der laves en plan for afvikling af trafikken, som kommunens vejmyndighed skal godkende. Vejmyndigheden var i begyndelsen meget bekymret over betydningen af den store mængde arbejde, der lå forude i Odense. Derfor satte de i begyndelsen nogle meget stramme krav om, at de mange forskellige ledningsejere skulle arbejde sammen inden for den samme trafikafmærkning, forklarer projektchef Lars Scheuer.

 

Ledningsflytninger: Tidsplanen holdt takket være godt samarbejde

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Arbejdet med at flytte forsyningsledninger begyndte i Albanigade i foråret 2015. Her blev procedurerne for trafikafvikling testet og revurderet.

 

Normalt arbejder forsyningsselskaberne – vandforsyning og kloak, energiforsyning, fjernvarme samt diverse signalleverandører – med deres egne projekter og egne trafikafmærkninger. Det er en stor udfordring at få de forskellige stykker arbejde med forskellige bygherrer udført kontinuerligt inden for den samme afspærring.

- Der er kæmpe stor forskel på, om man skal grave et stort kloakrør ned midt på vejbanen, eller om man skal lægge bløde kabler ude i fortovet. Det rejser også en masse spørgsmål omkring for eksempel betaling og fordeling af udgifter mellem de forskellige bygherrer, siger Lars Scheuer og fortsætter:

- Derfor lavede vi en test af, om det egentlig kunne lade sig gøre.

 

Ledningsflytninger: Ny infrastruktur under jorden giver en kæmpe værdi

 

Testen foregik i Albanigade, som var den første strækning, der blev flyttet ledninger på. Her blev den ene vejside spærret af i april 2015 – og så gik forsyningsselskaberne i gang.

- Arbejdet begyndte helt nede ved åen, hvor VandCenter Syd gik i gang med kloakken. Men det trak ud, og det blev hurtigt irriterende for naboerne at være lukket inde i en tom afspærring på resten af gaden. Der var også mange forsyningsrør, der gik på tværs af vejen – så det var slet ikke muligt at gøre hele den ene vejside færdig først og så derefter den anden, fortæller Lars Scheuer og fortsætter:

- Vi vidste, at det ville blive svært – men vi kunne se, at det faktisk var umuligt at nå inden for vores tidsplan. Så vi fik taget et møde med Vejmyndigheden og nogle af de væsentligste ledningsejere for at slå fast, at det ikke kommer til at fungere på denne måde. Det var godt. For det var et punkt i forløbet, der klart ændrede tingene til det bedre.

Den stramme koordineringspligt blev ophævet, og forsyningsselskaberne fik lov at lave deres egne afspærringer og gøre det på den mere traditionelle måde. Altså som en lang række enkeltprojekter. Odense Letbanes rolle blev at sikre, at aftalerne med myndigheden omkring for eksempel fremkommelighed blev overholdt.

 

Bag om letbanen

Hvordan er det, set i bakspejlet, egentlig gået med letbaneprojektet? Hvilke valg og prioriteringer udstak den endelige kurs?

I en række artikler og videoer tager Odense Letbane de historiske briller på - og giver et indblik, som er uset for de fleste:

Ledningsflytninger: Tidsplanen holdt takket være godt samarbejde

Ledningsflytninger: Kommunens vejfolk var vigtige medspillere

Ledningsflytninger: Ekstra udfordrende ind gennem det gamle Odense

Ledningsflytninger: Ny infrastruktur under jorden giver en kæmpe værdi

 

Se flere indslag i serien her

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Tidligt i processen fik letbaneprojektet tilknyttet dedikerede medarbejdere hos Odense Kommunes vejmyndighed. Det gjorde det blandt andet muligt at lave små justeringer hurtigt, når en ny trafikafmærkning blev sat op.

 

- Samtidig fik kommunen ’professionaliseret’ deres tilsyn med trafikafmærkninger. Der blev ansat tre folk, som kun skulle beskæftige sig med letbaneprojektet. To af dem med en entreprenørbaggrund og én med politibaggrund. De havde en meget pragmatisk og direkte tilgang til at løse problemer, siger Lars Scheuer og uddyber:

- Det gjorde det meget hurtigere at ansøge om ting, hvor man også hurtigt kunne gå i dialog om eventuelle ændringer ved lige at ringe og ordne det. I et projekt som vores, hvor tingene ændrer sig hele tiden, er det svært at arbejde med, at man skal sende ansøgninger ind 14 dage før og have efterfølgende dialog om ændringer på mail – som det normalt fungerer. Nogle gange er det nødvendigt, at det går hurtigt.

 

Ledningsflytninger: Ekstra udfordrende ind gennem det gamle Odense

 

For eksempel gav det tætte samarbejde med Vejmyndigedens dedikerede letbanetilsyn mulighed for at sætte en trafikafmærkning op og så justere på den, efter den var sat op. Uden at skulle igennem det formelle og administrative med at sende en ny plan for afmærkning ind og få den godkendt.

- Der er så mange ting, der ændrer sig ude i gadebilledet hele tiden, at det næsten er umuligt at planlægge sig ud af alt på forhånd – og få det til at hænge sammen i praksis. I ni ud af ti tilfælde er der noget, der skal rettes til. Det kan være, at en kurve er for skarp, at nogle cyklister overser et skilt, eller en sluse bliver for smal. Her er det en stor fordel at kunne justere lidt, når planlægningen møder virkeligheden, siger Lars Scheuer og slutter:

- Det har betydet rigtig meget for projektet, at kommunens tilsynsførende havde dén tilgang til projektet – hvor kommunen ikke bare var ren myndighed, men også tog aktiv del i løsningen af projektet.

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse