Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Ledningsflytninger

Ledningsflytninger: Ny infrastruktur under jorden giver en kæmpe værdi

10. oktober 2019

 

Nye vejbaner, nye cykelstier, nye fortove og nye pladser. Samt selvfølgelig 14,5 kilometer nye letbanespor og 26 stationer. Det er nemt at se den store opgradering af infrastrukturen, som Odense Letbane trækker med sig gennem byen.

Men de færreste tænker måske over, at der også under jordoverfladen er sket en kraftig opgradering af infrastrukturen.

Når man anlægger et letbanespor, kan man ikke uden videre komme ned under det efterfølgende. Dels på grund af skinnernes kraftige betonfundament, men også fordi det ville påvirke letbanens drift.

Derfor er der omlagt forsyningsledninger og kabler langs hele letbanestrækningen. Det gælder fjernvarmen, strømforsyningen, diverse it- og tv-signaler og så, ikke mindst, vandforsyningen og kloaknettet.

 

Ledningsflytninger: Ekstra udfordrende ind gennem det gamle Odense

 

Regningen for de samlede ledningsflytninger forud for letbanebyggeriet løber op i et trecifret millionbeløb. Forsyningsselskaberne har for den største dels vedkommende selv betalt for omlægningerne. Det skyldes et lovbestemt princip i Danmark, kaldet ’gæsteprincippet’, om at alle rør og kabler kan ligge i vejarealet kvit og frit – mod at forsyningsselskaberne selv flytter dem, hvis vejarealet ændrer karakter.

Når det forsyningsselskaberne selv, der betaler for omlægningerne, giver det dem også frihed til at helhedstænke og inkludere andre ledninger end dem, der er direkte berørt.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Den indre del af Østre Stationsvej, der ligger helt centralt i Odense, er blevet fremtidssikret med en kloakledning på 2 meter i diameter - samt en helt ny regnvandsledning. 

 

Bag om letbanen

Hvordan er det, set i bakspejlet, egentlig gået med letbaneprojektet? Hvilke valg og prioriteringer udstak den endelige kurs?

I en række artikler og videoer tager Odense Letbane de historiske briller på - og giver et indblik, som er uset for de fleste:

Ledningsflytninger: Tidsplanen holdt takket være godt samarbejde

Ledningsflytninger: Kommunens vejfolk var vigtige medspillere

Ledningsflytninger: Ekstra udfordrende ind gennem det gamle Odense

Ledningsflytninger: Ny infrastruktur under jorden giver en kæmpe værdi

 

Se flere indslag i serien her

 

Det har VandCenter Syd, som har stået for en væsentlig del af de samlede ledningsomlægninger i forbindelse med letbanen, benyttet sig en del af. VandCenter Syds arbejde inkluderer store investeringer, der rækker ud over bare at flytte de eksisterende rør.

Kloaknettet i Odense er mange steder af ældre dato. Og der bor flere og flere mennesker i byen, og de bor mere og mere tæt. Især ved skybrud er det allerede i dag problematisk – og dem kommer der formentlig flere af i fremtiden. Derfor har kloaknettet langs letbanen fået en meget stor overhaling.

 

Ledningsflytninger: Tidsplanen holdt takket være godt samarbejde

 

Det gælder for eksempel på Østre Stationsvej. På det mest trafikalt sårbare sted foran banegården er der lagt et enormt kloakrør med en diameter på op til to meter – samt en helt ny separat regnvandsledning, der med tiden kan lede regnvand direkte ud i Odense Havn. I samme ombæring er der lagt rør til affaldssug til de nye byggerier på Østre Stationsvej og Rugårdsvej.

- Det er en kæmpe fremtidssikring af området, forklarer Lars Scheuer, der er projektchef med ansvar for ledningsflytninger hos Odense Letbane P/S.

- Hvis man skal flytte et rør med en diameter på 60 centimeter, så lægger man ikke nyt rør med en diameter på 60 centimeter. For tingene har ændret sig betydeligt, siden kloakkerne i sin tid blev dimensioneret. Så det vil typisk være et rør med en diameter på 100 eller 120 centimeter, man lægger i dag.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

På Højstrupvej, lige over for Idrætsparken, har VandCenter Syd bygget et nyt underjordisk bassin, der skal aflaste området i tilfælde af skybrud.

 

Ledningsflytninger: Kommunens vejfolk var vigtige medspillere

 

Også på Nyborgvej og Ørbækvej er der lavet meget store opgraderinger af kloaknettet, herunder med separate regnvandsledninger. Og det store arbejde kunne ifølge Lars Scheuer næppe være blevet lavet, hvis det ikke var for letbaneprojektet.

- VandCenter Syd vidste godt, at de kun havde ét skud i bøssen. De kommer næppe til at grave i Østre Stationsvej eller Albanigade igen, så det skulle gøres ordentligt. Hvis man kigger på Østre Stationsvej, så ved jeg ikke, hvordan man ellers skulle være kommet til – eller have fået en tilladelse til – at grave på netop dét sted, siger han og fortsætter:

- Det giver jo en kæmpe værdi at få så stor en opgradering på lange strækninger i så bynært et miljø. Når man ser på prisen for ledningsflytningerne i forbindelse med letbanearbejdet, skal man huske, at opgraderingen også er en investering i byens infrastruktur. I de gader, hvor letbanen er, er der under jorden også en fuldstændig ny og fremtidssikret infrastruktur.

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse