Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Ledningsflytninger

Ledningsflytninger: Tidsplanen holdt takket være godt samarbejde

10. oktober 2019

 

Det er en meget stor udfordring at anlægge en letbane ind gennem en by som Odense. Én af de store udfordringer er, at undergrunden er fyldt med kabler og rør, der holder odenseanerne forsynede med vand, el, fjernvarme, tv-signal, internet og så videre.

Al denne underjordiske infrastruktur kan man ikke sådan lige komme til, hvis der bliver anlagt et letbanespor med massive betonfundamenter ovenpå. Derfor har det være en kæmpeopgave for de lokale forsyningsselskaber at flytte deres ledninger væk fra letbanesporet – eller opdatere dem, så de er sikret i mange årtier ud i fremtiden.

 

Ledningsflytninger: Ekstra udfordrende ind gennem det gamle Odense

 

De såkaldte ledningsflytninger var den første store fase af letbanearbejdet i Odense. Ledningsflytningerne banede vejen for letbanens anlægsarbejde og det efterfølgende sporarbejde.

- Arbejdet begyndte i foråret 2015, og ved årsskiftet 2017/2018 var det væsentligste overstået. De sidste fem procent er noget, der dukker op senere og må tages, som det kommer og passer ind i andet arbejde, forklarer Lars Scheuer, der er projektchef med ansvar for ledningsflytninger hos Odense Letbane P/S:

- Det passer med den tidsplan, der oprindeligt er blevet lagt. Jeg synes, det er en ret stor præstation at omlægge så mange rør og kabler på to år og ni måneder. Det er godt gået.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)


Nogle steder langs letbaneruten er der nærmest tale om 'båndsalat' af kabler og rør, når man kommer nogle spadestik ned. 

 

Bag om letbanen

Hvordan er det, set i bakspejlet, egentlig gået med letbaneprojektet? Hvilke valg og prioriteringer udstak den endelige kurs?

I en række artikler og videoer tager Odense Letbane de historiske briller på - og giver et indblik, som er uset for de fleste:

Ledningsflytninger: Tidsplanen holdt takket være godt samarbejde

Ledningsflytninger: Kommunens vejfolk var vigtige medspillere

Ledningsflytninger: Ekstra udfordrende ind gennem det gamle Odense

Ledningsflytninger: Ny infrastruktur under jorden giver en kæmpe værdi

 

Se flere indslag i serien her

 

Det er især et stærkt samarbejde mellem de mange parter, som er involveret, der har fået det til at lykkes inden for tidsrammen. Der er afholdt i hundredvis af møder med de forskellige ledningsejere, der har omlagt rør og kabler langs letbanens 14,5 kilometer lange spor.

- Da jeg tog de første møder med dem tilbage i 2014, var de næsten knockoutet over opgavens omfang. Men der gik ikke ret længe, før de tog handsken op og bare gik i gang, siger Lars Scheuer og fortsætter:

- Man kan ikke planlægge sådan en opgave fra A til Z på én gang. Men vi gnavede os ned gennem opgaven og fik den prioriteret rent tidsmæssigt. Vi fik lagt nogle gode planer, som det var realistisk at arbejde efter, og det er ikke mindst ledningsejernes fortjeneste. Jeg har oplevet det som særdeles konstruktivt med ledningsejerne.

 

Ledningsflytninger: Kommunens vejfolk var vigtige medspillere

 

Derudover er der afholdt ugentlige koordineringsmøder med Vejmyndigheden, FynBus, Brand og Redning og Odense Letbanes ansvarlige på de forskellige strækninger. Der er også blevet afholdt en lang række større møder, hvor både ledningsejere og Vejmyndigheden har deltaget – og siddet omkring en tegning for at pege ud og lave aftaler.

- Der opstår en form for holdånd, når man sidder der og løser sådan en opgave. Det gør det meget nemmere, end hvis alle sidder med hver deres projekt – og efterfølgende finder ud af, at tingene ikke passer sammen, forklarer Lars Scheuer.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Ledningsflytninger omfatter alt fra kæmpe betonrør med en diameter på to meter til tynde kabler, som sørger for, at odenseanerne kan se tv, snakke telefon og gå på nettet.

 

I det hele taget har holdånd spillet en stor rolle. Især båret af de store, lokale forsyningsselskaber, VandCenter Syd, Energi Fyn og Fjernvarme Fyn. Ifølge projektchefen giver det ’mere elastik og mindre millimeterdemokrati’, når man skal have tingene til at glide.

- Vi har jo kunnet spejle os i Hovedstadens Letbane, som vi i begyndelsen havde vi identiske tidsplaner med. Men de løb ind i problemer, blandt andet fordi forsyningsselskaberne i de 11 omegnskommuner ikke var med på opgaven i samme grad, siger Lars Scheuer og fortsætter:

- Energi Fyn har for eksempel været gode til at gå forrest og tage en ledende rolle på flytningen af de bløde kabler. Mange steder har de stået for opgravning af alle kabler på strækningen og har hjulpet med at koordinere og samle de forskellige projekter samt stået for økonomien og mellemregningerne mellem selskaberne. Det var en landvinding, da kabelejerne erkendte, at det var bedre og nemmere at arbejde sammen om opgaven.

 

Ledningsflytninger: Ny infrastruktur under jorden giver en kæmpe værdi

 

En enkelt gang undervejs sprang der dog en sprække i holdånden.

Det var i forbindelse med udbuddene på letbanens togsæt og sporarbejde, hvor der under forhandlingerne opstod tvivl, om det kunne lade sig gøre at overholde letbanens samlede budget. Det medførte i sidste ende en risiko for, at der ikke kunne blive bygget letbane hele vejen til Tarup Center i nord, hvis der kun var råd til at anlægge en del af strækningen.

- Kabelejerne ville have sikkerhed for, at hvis letbanen ikke blev realiseret på den sidste del af strækningen, så skulle de have betalt alt det arbejde, de havde udført. Dén garanti kunne vi ikke give dem. Derfor indstillede de arbejdet med de bløde kabler på strækningen mellem Tarup Center og Vesterbro ved årsskiftet 2016 – og frem til, at vi kunne skrive kontrakterne under. Det gjorde, at vi mistede cirka et halvt år i udførelsen, fortæller Lars Scheuer og slutter:

- Heldigvis havde vi indlagt en buffer i tidsplanen, så det endte ikke med at påvirke tidsplanen nævneværdigt på det efterfølgende anlægsarbejde. Men det har dog medført en hale af små projekter, som det har været nødvendigt at lave efterfølgende. Så man kan sige, at vi overordnet har overholdt vores tidsplan. Men vi ville have overholdt den lidt mere elegant, hvis der ikke havde været et ophold i kabelarbejdet på den sidste del af strækningen.

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse