Nabo til vejarbejdet
Miljø

Letbanearbejde bliver brugt til at sikre Vestre Stationsvej mod skybrud

16. februar 2016

 

Mindre risiko for oversvømmede kældre og en besparelse på rensning af spildevand. Det er to store fordele, når VandCenter Syd benytter lejligheden til at skille regnvand fra spildevand, mens Vestre Stationsvej bliver forberedt til letbanen.

 

Fra det meste af Odense midtby ryger regnvand og spildevand i fælleskloakker, inden det bliver sendt til rensning. Det betyder, at der bruges energi på at rense rent regnvand – og det øger risikoen for oversvømmede kældre i forbindelse med skybrud, fordi kloakkerne kan blive overbelastede.

 

Derfor er VandCenter Syd interesseret i at benytte de muligheder, der er for at undgå regn i kloakkerne. Og sådan en mulighed har budt sig på Vestre Stationsvej, som i øjeblikket er gravet op, fordi vand- og spildevandsrør skal flyttes forud for anlægget af Odense Letbane.

 

 

 Letbanen hjælper med at sikre mod oversvømmelse ved skybrud

 

 

I stedet for at lægge én stor fællesledning lægges der to ledninger – én til spildevand og en mindre regnvandsledning. Her kan regnvand via kloakriste løbe af vejen, ligesom kloakken opsamler regnvand fra en del af grundene omkring vejen.

 

 

 Nu bliver hjørnet af Kongensgade ombygget til arkade for fodgængere

 

 

Perspektivet er blandt andet, at der vil kunne afledes regnvand fra Slagterigrunden, når den bliver bebygget. Også arealet mellem Rugårdsvej og Vestre Stationsvej op mod Kongensgade er separatkloakeret, så der kan afledes regnvand herfra.

 

- Det er et skridt i den rigtige retning, og det oplagte at gøre, når vejen alligevel er gravet op, siger projektlederen på VandCenter Syds letbaneprojekt, Liselotte Jensen.

 

Regnvandsledningen bliver lagt på strækningen fra Fjordsgade til Rugårdvej. I første omgang kobles den på fællesledningen, hvor regn blandes med spildevandet.

 

 

 Stor tunnel under tunnelen skal sikre Ørbækvej mod skybrud

 

 

Inden regnvandet kan løbe til havnen, skal nemlig yderligere to projekter gennemføres, hvor der også lægges en regnvandsledning. Det drejer sig om en ledning i Rugårdsvej og én i Jarlsberggade, under banelegemet. Nord for banen er der allerede en regnvandsledning, som vil kunne tage vandet det sidste stykke ud i havnen.

 

- Ved at tænke vores forskellige projekter sammen får vi større værdi for borgerne – og er kommet et lille skridt videre i arbejdet med at forberede os på mere regn i fremtiden, siger souschef i VandCenter Syd Per Hallager.

 

 

 Følg arbejdet på Vestre Stationsvej og tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×