Nabo til vejarbejdet
Letbanen i drift
Trafik

Letbanearbejde topper i 2018 – sådan bliver trafikken

11. januar 2018

 

2018 bliver for alvor et anlægsår for Odense Letbane. I løbet af sommeren vil letbanearbejdet være i gang på stort set hele strækningen. Det kan mærkes blandt bilisterne, som med fordel kan søge alternative ruter, hvor det er muligt.

 

Imidlertid bør der ikke komme de store overraskelser. Trafikken bliver nemlig i det store hele lagt om på samme måde, som den har været under de såkaldte ledningsomlægninger – hvor forsyningsselskaberne de seneste par år har flyttet deres rør og kabler for at skabe plads til letbanen.

 

 

Zoom helt tæt på: Sådan bliver letbanen i dit nabolag

 

 

Tilbage i februar 2017 vedtog By-og Kulturudvalget, hvordan trafikken skal afvikles under selve letbanearbejdet frem mod 2020. Her blev det slået fast, at det skal ske efter samme principper, som blev benyttet under ledningsomlægningerne.

 

Dog har man vedtaget nogle få ændringer i planlægningen for at skabe den mest optimale og effektive arbejdssituation for letbanens entreprenører på nogle af de vanskeligste strækninger.

 

Det gælder på Nyborgvej, hvor den inderste del af vejen i en periode kan blive ensrettet ind mod byen under anlægsarbejdet. Ligesom en del af Middelfartvej og Højstrupvej ifølge planen også bliver ensrettet i kortere perioder, når arbejdet kommer i gang dér.

 

 

Nu begynder letbanens anlægsarbejde på Vestre og Østre Stationsvej

 

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

 

undefined

Det første stykke permanente letbane-vej er netop blevet færdigt på Ørbækvej, hvor trafikken derfor bliver ledt over på de nybyggede vejbaner - så den modsatte side af vejen, hvor letbanesporet skal ligge, kan blive forberedt.

 

 

Årets første nye stykke anlægsarbejde går i gang, når champagneglassene er tømt, og nytåret er klinget af. På Vestre og Østre Stationsvej skal trafikanterne igen til vænne sig til mindre plads.

 

Her går letbaneentreprenøren nemlig fra midten af januar i gang med at gøre vejen klar til letbanen ved at bygge nye vejbaner, cykelstier og fortove. Det arbejde markerer startskuddet for, at letbanearbejdet nu går ind i sin mest intensive anlægsfase, som varer frem til 2020.

 

I løbet af anlægsarbejdet vil Vestre Stationsvej blive ensrettet ind mod byen, og Østre Stationsvej bliver indsnævret. Busserne flyttes til nye holdepladser omkring banegården, mens de nye vejbaner bagom Odense Banegård Center bliver anlagt frem mod sommeren 2018.

 

 

Her er den samlede tidsplan for arbejdet med at bygge letbanen

 

 

Begge trafiksituationer har været prøvet før under ledningsomlægningerne, så der er ikke som sådan noget nyt i det. Det nye er, at letbanearbejdet vil være mere massivt til stede i gaderne end under de hidtidige ledningsomlægninger.

 

Til gengæld vil der blive arbejdet på længere strækninger og over længere perioder. Dermed vil trafiksituationen ikke være så uforudsigeligt og med så mange løbende mindre trafikale ændringer, som det har været tilfældet hidtil – hvor ledningsomlægningerne har bestået af en lang række mindre stykker gravearbejde med mange forskellige bygherrer.

 

I slutningen af januar begynder anlægsarbejdet så på Middelfartvej, mens man på Nyborgvej ikke vil opleve en pause mellem de to faser. Her er letbanens entreprenør i gang med at flytte kloakken, og når det er færdigt, går han videre med at opbygge de nye vejforløb.

 

 

Det første stykke vej er færdigt – nu skal modsatte side gøres klar

 

 

Anlægsarbejdet er allerede i gang på Ørbækvej og Højstrupvej samt i Hjallese. På Rismarksvej går vejarbejdet også i gang i januar, mens forventningen er, at Albanigade og Benediktsgade starter op i løbet af foråret 2018.

 

Dermed vil alle de såkaldte anlægsentrepriser være i gang på hele strækningen.

 

I takt med at de afsluttes i løbet af 2018 og 2019, kommer letbanens spanske entreprenør Comsa og begynder sporarbejdet, som vil vare frem til 2020.

 

Odense Kommune og Odense Letbane arbejder tæt sammen om at gøre det så nemt så muligt for trafikken at komme rundt. Men med så mange anlægsarbejder i gang samtidig på bynære strækninger er forventningen, at det vil kunne mærkes trafikalt.

 

Odense Kommune opfordrer derfor til, at man som trafikant undersøger alternativer til vejene langs letbanearbejdet og for eksempel orienterer sig i kommunens digitale vejviser-app ’Odense Rundt’.

 

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Sådan ser den samlede tidsplan for de kommende års letbanearbejde ud:

 

undefined

 

 

 

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×