Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Byudvikling

Letbanen hjælper med at sikre mod oversvømmelse ved skybrud

22. oktober 2015

 

Letbanens grønne spor hjælper med at opsuge regnvand. Og flere steder benytter Vandcenter Syd lejligheden til at lave ”klimasikring”, når der forud for letbanebyggeriet skal omlægges vand- og kloakrør langs hele letbaneruten.

På Ørbækvej er et to meter bredt betonrør netop blevet lagt under den kommende stitunnel ved L.A. Rings Vej.


  Stor tunnel under tunnelen skal sikre Ørbækvej mod skybrud


Men Arbejdet på Ørbækvej, som du kan læse om i denne artikel, er ikke det eneste, som Vandcenter Syd har planlagt i forbindelse med forberedelserne til letbanen. Også på Østre Stationsvej bliver lejligheden benyttet, når der fra maj næste år skal omlægges forsyningsledninger.

- Her er der fælleskloakering. Det vil sige, at regnvand og spildevand løber i samme rør. Det er sådan, man gjorde i gamle dage, og derfor ses det ofte i centrum af byerne. Løsningen her er at gøre systemet større – altså at lægge nogle større rør, siger Per Hallager, der er souschef hos Ressourcer & Anlæg ved Vandcenter Syd.


Grønt letbanespor hjælper nedsivning

Samtidig fremhæver han selve letbanens kommende linjeføring, der kommer til at løbe i et otte meter bredt græstæppe gennem det meste af byen, som et godt bidrag til fremtidens klimasikring:

- Letbanens græsspor hjælper også. Når regnvand falder på letbanens spor, vil det i høj grad blive der. Ved hverdagsregn eller kraftig regn vil stort set alt blive opsuget af græstæppet. Ved egentlige skybrud kan det nok ikke følge med, for så går det stærkt – men det vil stadig være en stor hjælp, for jo mindre vand der presser systemet, jo bedre.


Største klimasikrings-projekt nogensinde

Ud over regnvandsprojekterne i forbindelse med letbanen arbejder Vandcenter Syd også flere andre steder i byen på at skabe bedre sikring ved skybrud.

For eksempel ved Langelinie og Munke Mose, hvor det største projekt nogensinde af denne art for Vandcenter Syd er undervejs. Her skal store ledninger og bassiner sikre bedre muligheder for afvanding. Både for at få færre oversvømmelser i fremtiden, men også for at sikre Odense Å mod forurening ved skybrud.

Og ”Klimaklar i Skibhus”-projektet handler om at klimasikre Skibhuskvarteret, som nogle gange bliver ramt af oversvømmelser i forbindelse med skybrud. Her er løsningen at sørge for bedre håndtering af vandet på jordoverfladen, for eksempel med grønne arealer til nedsivning – a la de grønne letbanespor – eller afledning via grøfter.

 

undefined

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse