Nabo til vejarbejdet
Udbud

Letbanen kan bygges inden for budgettets rammer

29. april 2017

 

Konkurrencen har virket. Det kan Odense Letbane konstatere, efter at have evalueret de endelige bud på at levere letbanevogne samt anlægge spor, kørestrøm og stationer i Odense. De to foretrukne bydere kan levere til priser, der ligger inden for det afsatte budget inklusive reserver. 

 


Odense er godt på vej til at få 14,5 km letbane med 26 stationer.

Det er billedet, som tegner sig, efter at Odense Letbane P/S nu kan oplyse, hvem der er de foretrukne entreprenører på levering af letbanevogne samt det såkaldte transportsystem, som dækker over skinnearbejde, kørestrøm, signalsystemer og stationer samt det store kontrol- og vedligeholdelsescenter ved motorvejen i Odense SØ.

Stadler Pankow GmbH kan levere letbanetogsæt til en stykpris på cirka 21 millioner kroner. Det samlede transportsystem vil ifølge Comsa S.A.U. koste knap 1,2 milliarder kroner. Læs mere om de to bydere i denne artikel.

 

 

Her er de foretrukne leverandører til Odense Letbane

 


Der forestår nu en politisk proces, hvor de tre bidragsydere – kommunen, staten og regionen – skal godkende kontrakterne, før de kan underskrives. Det sker formentlig om godt en måneds tid.

Men allerede nu begynder letbanedirektør Mogens Hagelskær at glæde sig.

- Det har været hårde, men frugtbare forhandlinger i det forløbne år. Som nogle sikkert ved, var de første priser fra byderne, som vi fik tilbage i sommeren 2016, både høje og med stor spredning. Så der har været et stykke vej at gå for alle parter i forhandlingerne – både om priserne og om de konkrete løsninger, siger Mogens Hagelskær, der er administrerende direktør for Odense Letbane P/S:

- Vi får, såfremt bidragsyderne godkender kontrakterne, en gedigen, gennemafprøvet og driftssikker letbane til Odense. Og det sker inden for rammerne af vores budget inklusive reserver.
 

 

VIDEO: Visualiseringer af Odense Letbane - fra Tarup til Hjallese

 

 
Mogens Hagelskær påpeger, at de sidste priser fra byderne viser, at såvel forhandlingerne som konkurrencen mellem byderne helt frem til målstregen har virket.

- Alle byderne har kæmpet om at afgive den mest fordelagtige pris på anlægget af letbanen, hvor pris og kvalitet er blevet afvejet, og buddene lå for nogles vedkommende meget tæt. Det viser os, at vi har opnået markedspriserne, siger Mogens Hagelskær.

Før der kan lægges spor gennem byen, skal der flyttes veje, fortove og cykelstier på det meste af de i alt 14,5 kilometer letbanestrækning – det såkaldte Civil Works-arbejde. Dette er delt op i syv mindre entrepriser, som vil blive udbudt over de kommende to år.

Den første kontrakt har imidlertid allerede været i udbud og er klar til snarlig underskrivelse. Her kom prisen ind lidt under det budgetterede. Det indikerer, at anlægsarbejdet vil kunne udføres til den kalkulerede pris.

 

 

Her er de foretrukne leverandører til Odense Letbane

 

Således kan den fulde letbane anlægges inden for det samlede budget – med delvist brug af de afsatte reserver, som i alt udgør 30 procent af letbanens samlede budget.

- Jeg er tilfreds med, at det er muligt at bygge den fulde letbane fra Tarup til Hjallese. Det er ganske vist med brug af en del af reserverne, hvilket bidragsyderne nu skal forholde sig til. Men vi kunne også være havnet der, hvor det ville være vanskeligt at få pengene til at række til en fuld letbane – for sådan så det ud efter de første bud, vi fik ind i sommeren 2016, siger en lettet Mogens Hagelskær.

I den kommende tid vil staten, kommunen og regionen forholde sig til tilbuddet fra de indstillede entreprenører. Afgørende bliver blandt andet den granskning af letbanens økonomi og risici, som Transportministeriet har fået et eksternt rådgiverfirma til at lave i de seneste måneder.

Rapporten konkluderer, at letbanens samlede økonomi er retvisende og robust – også efter brug af en del af reserverne i forbindelse med kontraktindgåelsen. Den resterende reserve i letbaneprojektet vil være med en robusthed på godt 24 procent til uforudsete udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet.

Odense Letbanes samlede budget, inklusive reserver og Odense Kommunes tilkøb, er på cirka 3,3 milliarder kroner i 2017-tal.

 

 

Følg letbanearbejdet i Odense - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×