Letbane

Letbanen ønsker at bruge reserver på at dække corona-regning

3. september 2020

 

Odense Letbane har opgjort omkostningerne i forbindelse med covid-19. Da den samlede regning kan beløbe sig til op mod 70 mio. kr., anmoder letbanen nu stat og kommune om at få frigivet midler fra de centrale reserver. Pengene skal bl.a. anvendes til 100 ekstra arbejdsmænd i gaderne, hvor anlægsarbejdet forventes overstået inden årets udgang. Letbanen forventes at åbne som planlagt næste efterår.

Ligesom næsten alle danske virksomheder er hårdt ramt på økonomien pga. coronapandemien, står Odense Letbane også med en millionregning, der skal betales. Beløbet er opgjort til 50 mio. kr. Dertil kan komme yderligere 20 mio. kr i følgeomkostninger, fordi arbejdet nu skal forceres.

Men hvor mange andre virksomheder har haft brug for ekstraordinære hjælpepakker fra Folketinget, så er det en mulighed, at stat og kommune kan beslutte, at letbanens covid-omkostninger kan blive dækket af de reserver, som blev afsat ved projektets oprindelige finansiering. Derfor anmoder Odense Letbane nu stat og kommune om 70 mio. kr. fra de såkaldte centrale reserver. Det svarer til knapt halvdelen af de centrale reserver.

- Covid-situationen har ramt vores transportleverandør – spanske Comsa - som pga. en række covid-relaterede hændelser og omstændigheder ikke blot er blevet ramt på pengepungen – også arbejdet er blevet forsinket. Comsa har haft problemer med at få de nødvendige anlægsfolk til Danmark, og de har heller ikke kunnet få nødvendigt udstyr til Odense. Samtidig har de måttet tage nye arbejdsmetoder i brug med at arbejde i små teams for at holde afstand mellem arbejderne. Alt i alt har det kostet på fremdriften, og den forsinkelse skal nu indhentes, forklarer adm. direktør for Odense Letbane, Mogens Hagelskær.

Odense Letbane har således netop underskrevet en aftale med Comsa, som betyder, at Comsa allerede har mandet op med 100 mand. De mange ekstra arbejdsfolk i gaderne skal færdiggøre anlægsarbejdet på hele strækningen inden årets udgang. Det er også aftalt, at det i starten 2021 skal være muligt at køre et letbanetog fra Tarup til Hjallese. Derefter udvides testkørslerne til hele strækningen.

- Med aftalen tyder alt nu på, at vi kan åbne letbanen som planlagt i september 2021. Det er jeg overordentligt tilfreds med. Både fordi det er det, vi har stillet vores ejer Odense Kommune i udsigt, og fordi en forsinkelse af projektet på fx tre måneder ville have kostet omkring det dobbelte. Der er jo betydelige udgifter forbundet med at forlænge projektet – og dermed have ekstra udgifter til både materialer, maskiner og løn til personalet hos entreprenørerne og hos os som bygherre. Så en forcering af arbejdet er klart den økonomisk mest fordelagtige løsning, fortæller Mogens Hagelskær.

Han tilføjer, at covid-situationen er en såkaldt force majeure-hændelse, hvilket ville kunne give Comsa mulighed for at kræve både en tidsforlængelse og en økonomisk kompensation med henvisning til offentlige påbud. Set i det lys er aftalen om forceringen af arbejdet en betydelig gevinst, både når det gælder økonomi og tid.

Med underskrifterne på aftalen med Comsa, vil letbanens administrerende direktør nu anmode staten og Odense Kommune om at få frigivet i alt 70 mio. kr. fra de centrale reserver. Hvis anmodningen bliver imødekommet, vil der være godt og vel 70 mio. kr tilbage i de centrale reserver. Penge, som vil komme tilbage i statens og kommunens lommer ved letbanens åbning, såfremt der ikke bliver behov for deres anvendelse.   

Letbanens anmodning om midler fra de centrale reserver i forbindelse med covid-situation, vil ikke ramme skatteborgerne på pengepungen, da de centrale reserver til letbanen allerede blev afsat ved projektets finansiering.

Odenseanerne vil som følge af det forcerede arbejde resten af året opleve stor aktivitet i gaderne, hvor der også vil blive arbejdet aftner, nætter og weekender i det omfang, som vejmyndigheden giver tilladelse til det. Til gengæld er der nu kun få måneder, til alt anlægsarbejdet i byen slutter. Tilbage vil der være kortere perioder med afsluttende arbejder, der kan påvirke trafikken. Det drejer sig fx om det sidste slidlag på vejene, træplantning og etablering af græsarmering til udrykningskørsel et par steder på letbanestrækningen.

Til næste år vil letbanevognene køre testkørsel på hele strækningen – uden passagerer vel at mærke. Forinden forestår der nemlig et omfattende arbejde med sikkerhedsgodkendelse. Alle enkeltsystemer og procedurer foruden samspillet mellem dem skal godkendes af en række instanser, før Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan give den endelige tilladelse til, at Odense Letbane kan åbne for passagerne forventeligt til september 2021.

 

Følg letbanearbejdet - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse