Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Byudvikling

Letbanen vil bringe folk og liv til ny bydel

29. marts 2019

 

’TBT’ hedder området i daglig tale. Men det omfattende byggeprojekt på den nu lukkede del af Thomas B. Thriges Gade hedder rettelig ’Fra Gade til By’. Det er her, der bliver bygget tæt og nogle steder højt, samtidig med at der bliver skabt nye byrum til mennesker, hvor der før var en firesporet vej til biler.

Den sydlige del af Thomas B. Thriges Gade blev lukket i 2014, og gravemaskinerne begyndte straks arbejdet – samtidig med at staten, Odense Kommune og Region Syddanmark indgik en principaftale om at anlægge Odense Letbane.

 

Letbaner bruges som værktøj til byudvikling

 

To af byens største byggeprojekter har således fra starten været tænkt sammen. I øjeblikket bliver de bygget sammen, og i fremtiden skal de fungere sammen og så at sige bringe mennesker til hinandens ’rum’.

Letbanen vil bringe beboere, handlende og gæster til koncerter, museer, cafeer, restauranter og hoteller i TBT-området. Og den nye bydel vil bidrage til at fylde letbanevognene op med passagerer.

- Letbanen kommer til at betyde, at det bliver nemt at komme til og fra TBT-området, hvor der vil være rigtig meget at se på og opleve. Foruden de mange nye butikker byder området på Odeon og H.C. Andersen-museet. Jeg tror, at de to letbanestationer i området vil blive meget benyttet. Letbanen vil få rigtig stor betydning for den nye bydel, forklarer Stig Langsager, som er projektchef for Fra Gade til By.

Han forventer, at området bliver fyldt med mennesker og byliv. Noget som han allerede kan konstatere nu under anlægsfasen, hvor der åbner nye restauranter i nærområdet, hvor Hotel Odeon er åbnet, og der er flyttet mange folk ind i de færdige boliger.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

 

Det første nye byrum i området er også netop indviet – Oluf Bagers Plads. Et sted, hvor nyt og gammelt harmonisk møder hinanden.

- TBT er en helt ny bydel med nye bygninger i en gammel kontekst – forstået på den måde, at der ligesom i gamle dage skabes et byområde med smalle gader og byrum. Odenses bymidte bliver bundet sammen igen, hvor Thomas B. Thriges Gade skar byen over. Letbanen kommer til at forbinde det hele. Den vil glide gennem de smalle gader og bringe folk til og fra på behagelig vis. En letbane er jo eksklusiv og støjsvag. Den passer til et tæt byområde som TBT, fordi den er behagelig både at køre med og færdes omkring, forudser Stig Langsager.

 

Investorer og bygherrer vil gerne være nabo til letbanen

 

Letbanen vil ned gennem TBT-området blive det eneste tunge transportmiddel.

Den skal fungere i sameksistens med gående og cyklende, som kan passere frit over skinnerne i det gågadelignende område. Letbanen vil køre igennem området i lav fart og bruge klokken, hvis gående eller cyklende kommer på tværs. Gående og cyklende skal til gengæld holde øje med letbanen – og flytte sig fra sporene, når letbanen er i sigte. Letbanen vil køre med ned til 7½ minuts mellemrum i begge retninger i dagtimerne.

- Letbanen vil kræve tilvænning fra folk, som færdes i området. Alle trafikanter skal tage hensyn til hinanden, for ingen får pladsen for sig selv, som vi er vant til, når der er fortove, cykelstier og veje. Letbanen vil køre igennem det hele, og det vil den gøre hyppigt og støjsvagt. Så folk skal vænne sig til at se sig for, før de krydser skinnerne. Det vil for eksempel være farligt at gå med snuden i mobiltelefonen, lyder det fra Stig Langsager, der før jobbet hos Fra Gade til By var kommunens kontorchef for myndigheden for letbanen.

Stig Langsager er dog fortrøstningsfuld. Han har selv oplevet, hvordan det fungerer med samliv mellem letbane og gående og cyklende i andre byer.

- Jeg har oplevet det i Berlin og i Nice. Her fungerer det godt med områder, hvor letbane, gående og cyklende færdes sammen og tager hensyn til hinanden. Det kommer det også til i Odense. Den nye bydel bliver et fantastisk område, hvor folk vil bo, arbejde, færdes, handle og opleve – kort sagt leve, slutter Stig Langsager.

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse