Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Politik

Lokale job for en milliard kroner

1. januar 2014

 

Økonomiudvalget i Odense har indstillet den overordnede udbudsstrategi for Odense Letbane til byrådet. Et væsentligt fokuspunkt i strategien er at skabe så mange lokale job som muligt.

Økonomiudvalget har indstillet udbudsstrategien for Odense Letbane til byrådet.

Den overordnede strategi er udarbejdet af Odense Letbane i henhold til de politiske retningslinjer, som økonomiudvalget har udstukket

- Vi skal gøre alt for, at de mange investeringer i byen de næste år resulterer i så mange lokale job som muligt. Nu har vi i økonomiudvalget formet den overordnede strategi for udbuddet. Et af tricks'ene er at lave et udbud i små pakker, når vi udbyder det forberedende arbejde som fx broer og vejkryds. Det skulle gerne være en gave til det lokale erhvervsliv, så de udbud ikke går de små virksomheders næse forbi. Når vi investerer omkring 1. mia. kr. i Odense Letbane, nytter det ikke, at de jobs, der er i projektet, havner i Polen, siger borgmester Anker Boye. 

 

Mulighed for fynske job

Udbudsstrategien er den overordnede strategi for udbudsprocessen, og er dermed grundlaget for det videre udbudsarbejde. Odenses stadsdirektør Jørgen Clausen forklarer:

- Der er i Odense Kommune et politisk ønske om at skabe lokale arbejdspladser via investeringerne i byen. Odense Letbane er den absolut største enkeltinvestering, og jeg er overbevist om, at den anbefalede tilgang vil give gode muligheder for de lokale entreprenører.

Med strategien kan vi allerede gøre nogle tiltag for, at de forskellige job lander på fynske hænder. Men det helt store arbejde kommer i næste fase, når vi konkret skal til at udforme de enkelte udbud. Udbudsstrategien er skruet sådan sammen, at det umiddelbare skøn er, at der minimum vil være danske job for 1. mia. kroner. At bygge en letbane er dog så vanskelige og særlig en opgave, at der også vil være brug for erfaren og specialiseret udenlandsk ekspertise på dele af opgaven. 

 

- Vi går helt til grænsen

I foråret nedsatte borgmester Anker Boye en task force, som skal sikre, at de mange milliarder, der investeres i Odense skaber lokale job. Task forcen skal vende hver en sten i sit arbejde med at lave udbudsformer, der betyder, at der kommer flest mulige job ud af de store anlægsprojekter – det gælder også letbanen – uden at det går ud over kvaliteten.

- Nu har vi den overordnede strategi på plads. Så skal vi i de næste år i gang med at støbe det endelige udbudsarbejde, og her skal task forcen ind over og vise tænder, så vi går helt til grænsen af, hvad vi kan gøre og samtidig får den kvalitet, som der er brug for. Det har jeg store forventninger til, siger Odenses borgmester Anker Boye, der selv vil følge arbejdet tæt.

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse