Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Drift

Naboer og entreprenører hørte om kørestrøm og sikkerhed

28. maj 2021

 

Letbanens køreledninger hænger i cirka 5,65 meters højde – og dermed i sikker afstand fra alle, der færdes nedenfor på veje, cykelstier og fortove langs sporet. 

Sikkerhedsafstanden er velbegrundet. Det kan være livsfarligt at komme for tæt på letbanens kørestrøm. Derfor er der sikkerhedsregler, der fastslår, at ingen må komme nærmere end 1,5 meter fra køreledningen og letbanetogets strømaftager.  

Det kan lyde dramatisk, men var ikke desto mindre en helt central pointe i tre webinarer, som Odense Letbane har afviklet i sidste halvdel af maj – med kørestrøm og sikkerhed som tema.

I alt har godt 100 entreprenørfirmaer, virksomheder og private borgere deltaget i webinarerne, hvor Thomas Berget, sikkerhedsansvarlig ved Odense Letbane, præsenterede en grundig gennemgang af sikkerhedsregler og muligheder for at søge tilladelse, hvis man skal arbejde tæt på letbanen.

- Der har været en fin interesse, og der blev stillet gode spørgsmål. Jeg har på fornemmelsen, at vi har haft held til at betrygge folk i, at så længe, de bruger deres sunde fornuft, så sker der ikke noget farligt – og hvis man er i tvivl, skal man henvende sig til os. Hellere én gang for meget end én gang for lidt, forklarer Thomas Berget.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Det kan være livsfarligt at komme for tæt på letbanens kørestrøm. Derfor er der sikkerhedsregler, der fastslår, at ingen må komme nærmere end 1,5 meter fra køreledningen og letbanetogets strømaftager.

 

Det er i udgangspunktet kun, hvis dit arbejde kommer tættere på end fire meter fra nærmeste skinne eller fra køreledningen, at du skal have tilladelse fra Odense Letbane.

I praksis er det relativt få typer af arbejde, hvor dette er relevant, da der jo typisk er en cykelsti og et fortov mellem naboejendommene og letbanesporet. Men hvis du skal have opstillet et stillads, som måske er længere væk, men som vil kunne vælte ind over letbanen ved et uheld, så kræver det også en særlig tilladelse.

- Der kan være nogle områder, hvor folk kan komme i tvivl om, hvad de må. Men de fleste vil nok først henvende sig, når de skal i gang med et konkret arbejde. Og her er mit budskab. Kom i god tid – og mindst 14 dage forinden, uddyber Thomas Berget.

Selvom du ”bare” er en privat nabo, der hyrer en håndværker til at udføre arbejdet – fx pudse vinduer eller skifte tagrender – har du faktisk pligt til at informere håndværkeren om, at der gælder nogle særlige regler, som vedkommende skal sætte sig ind i. Derfor er er det også vigtigt, at du som privat beboer er bekendt med de særlige regler, der gælder for arbejde nær letbanen.

Er du nysgerrig på, hvad der blev fortalt på webinarerne, kan du finde både præsentationer og referat af spørgsmål og svar, som blev vendt på møderne:

 

Se præsentationer og læs spørgsmål og svar fra webinarerne om kørestrøm

 

Hvis du har interesse i at deltage i et lignende seminar, kan du skrive dig op via info@odenseletbane.dk. Så kontakter vi dig, hvis vi afholder webinar om kørestrøm igen.

 

Følg letbanearbejdet - tilmeld dig letbanens nyhedsbrev her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse