Sporarbejde

Naboer oplevede støj og vibrationer fra testkørsel

2. september 2021

 

Lørdag den 28. august kørte letbanen for første gang tog gennem midtbyen og videre ad Østre og Vestre Stationsvej til Bolbro. Hen over aftenen og de tidlige nattetimer kørte to tog frem og tilbage på strækningen mellem Bolbro og Hans Tausens Gade i city.

I kølvandet på testkørslen har Odense Letbane modtaget et mindre antal klager fra beboere – primært på Østre og Vestre Stationsvej – der har oplevet støj og vibrationer, når togene passerede udenfor. 

- Jeg vil gerne beklage, hvis naboer langs letbanen har oplevet gener i forbindelse med vores testkørsel. De henvendelser, vi har fået om støj og vibrationer, kigger vi på og tager med videre i vores forberedelser af kommende testkørsler på strækningen, siger Steen Lykke, teknisk direktør ved Odense Letbane.

- Samtidig vil jeg gerne understrege, at lørdagens testkørsler – efter vores bedste vurdering – ikke giver et retvisende billede af, hvordan det i fremtiden vil opleves at være nabo til letbanen, tilføjer han og uddyber:

- Testkørslen foregik på ru og uslebne skinner, hvilket øger støjniveauet. Forud for normal drift vil skinnerne naturligvis blive slebet - og det forventer vi også vil være tilfældet i forbindelse med højere frekvens af testkørsler senere i år.

 

Letbanen kører igennem det centrale Odense for første gang

 

Derudover forklarer den tekniske direktør, at det også spiller ind, at to tog helt ekstraordinært kørte parallelt i sporene – og at de af hensyn til indhentning af testdata blev presset med maksimale accelerationer og tilsvarende skarpe opbremsninger. Også dette kan have skabt støj og vibrationer på et niveau, som ikke svarer til almindelig letbanedrift.      

Senere på året planlægger Odense Letbanes entreprenør testkørsler, hvor måling af støj og vibrationer specifikt indgår. Det sker med henblik på at sikre, at letbanen overholder de grænseværdier, der er fastlagt i projektet.  

Der forventes at blive kørt yderligere test på strækningen inden for de kommende uger. Når dato og tidsrum er kendt, bliver der udsendt varsel via sms og nyhedsbrev til de strækninger, hvor der bliver testkørt.

Kontakt os

Hvis du selv har oplevet støj eller vibrationer i forbindelse med testkørslen – eller hvis du i øvrigt har spørgsmål om letbanen – kan du komme i kontakt med os her.   

 

Få seneste nyt fra Odense Letbane - tilmeld dig nyhedsbrev

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse