Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Mennesker

Naboer på Albanigade og Stadionvej bakker op om letbanen

14. december 2015

 

Beboerne i Albanigade og på Stadionvej er påvirket af letbanearbejdet, men de er generelt tilfredse med informationsindsatsen – og så bakker to ud af tre op om letbaneprojektet. Det viser de første undersøgelser af nabotilfredsheden, som er blevet gennemført i efteråret 2015.

I september måned gav 114 beboere og butikker i Albanigade deres holdning til kende om letbanens informationsarbejde på gadeplan. Det samme gjorde 26 naboer til letbanen på Stadionvej og i Ole Wormsgade. Spørgeundersøgelserne er lavet i den afsluttende fase af det ledningsarbejde, som er foregået på strækninger siden foråret.

Den overordnede konklusion på begge undersøgelser er, at gravearbejdet kan mærkes blandt beboerne. I Albanigade føler 75 procent af dem, som har svaret på undersøgelsen, sig i høj grad eller meget høj grad påvirket af gravearbejdet. Og på Stadionvej er det tal 90 procent.

Når man spørger til, hvor godt informeret de føler sig om gravearbejdet, så har Albanigade været mindst tilfredsstillende. 41 % af beboerne føler sig godt eller meget godt informeret om gravearbejdet, mens 34 % føler sig dårligt eller meget dårligt informeret. På Stadionvej er der 57 %, som føler sig godt eller meget godt informeret.

- Jeg er glad for at se, at over halvdelen af de beboere på Stadionvej, der har svaret undersøgelsen, er tilfredse med vores kommunikation, selvom den strækning også har budt på et par udfordringer og uforudsete ting. Men vi bestræber os på, at blive endnu bedre fremover. Det skal undersøgelserne her blandt andet hjælpe os til, siger kommunikationschef Benthe Vestergård.


Opbakning til letbanen trods daglige gener

Der har været en høj opbakning til letbaneprojektet blandt borgerne i Odense ifølge tidligere undersøgelse.  Men efter et halvt år med gravearbejder kunne man forvente, at opbakningen til projektet var faldet blandt de beboere, som er direkte påvirket i hverdagen. Det er imidlertid ikke tilfældet. Derimod er 65 procent af beboerne i Albanigade i nogen grad eller i høj grad positive over for, at der anlægges en letbane. På Stadionvej er hele 71 procent positive.

- Jeg er meget glad for den opbakning, som de berørte borgere viser letbaneprojektet. Man må huske på, at dem som har svaret på undersøgelsen, lever med gener fra gravearbejdet til daglig, siger Benthe Vestergård.  

Undersøgelserne er lavet for at sikre så god og rettidig en kommunikation som muligt ude på strækningerne. Alle beboere og erhvervsdrivende langs de pågældende strækninger har fået tilsendt et link til spørgeskemaet via Digital Post og på SMS med opfordring til at deltage i en undersøgelse om deres strækning. Ca. hver femte på begge strækninger har besvaret undersøgelsen.


Direkte medier virker bedst 

Planen er at gennemføre lignende undersøgelser på de andre strækninger, hvor der skal gøres klar til letbanen. Undersøgelsen bliver sendt ud, når ca. halvdelen af ledningsflytningerne er gennemført i den pågældende gade.

- Naboundersøgelserne er med til at give os et tydeligere billede af, hvordan beboerne oplever arbejdet på gadeplan - og især, hvordan de ser på vores informationsindsats. Dermed har vi bedre mulighed for at sætte flest kræfter ind, dér hvor vi kan se, det virker bedst, siger Benthe Vestergård.

Ifølge undersøgelserne, så er de mest foretrukne kommunikationskanaler, dem der når direkte ud til den enkelte borger. F.eks. siger henholdsvis 22 procent og 20 procent af borgerne i Albanigade, at de foretrækker SMS og husstandsomdelte flyers. Udover de nævnte medier, så fremhæver beboerne i Albanigade de infoskilte, som er placeret ude i byrummet, som vigtige kanaler for nyt om gravearbejderne.

 

Læs rapporten om Albanigade

 

 

Læs rapporten om Stadionvej

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse