Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Sporarbejde

Nordlig del af Højstrupvej bliver ensrettet

22. marts 2019

 

Fra mandag 1. april går Odense Letbanes sporarbejde i gang på den nordlige del af Højstrupvej mellem Rismarksvej og Møllemarksvej.

Mens arbejdet bliver udført, er vejen ensrettet i retning mod Møllemarksvej og Idrætsparken. Arbejdet forventes at vare frem til sommeren 2019.

For bilister er der omkørsel via Møllemarksvej og Bystævnevej.

Cyklister og fodgængere kan forsat passere Højstrupvej i begge retninger – og der vil være fodgængerpassager på tværs af Højstrupvej flere steder på strækningen, så det er muligt at krydse arbejdsarealet.

 

(Artiklen fortsætter under billedet.)

 

Allerede fra mandag 25. marts begynder der at være aktivitet på Højstrupvej, hvor der bliver lavet en midlertidig indkørsel til Vermundsvej. Den skal bruges som adgangsvej til området nord for Højstrupvej, da Uffevej bliver midlertidigt spærret ud mod Højstrupvej, mens der skal graves ud og lægges skinner.

Frodesvej og Thorvalds Vænge lukker desuden også permanent mod Højstrupvej.

 

Letbaner bruges som værktøj til byudvikling

 

På grund af de ændrede adgangsveje i området, bliver der også ændret på parkeringsforholdene. Mens sporarbejdet står på, er det kun tilladt at parkere i den ene side af Vermundsvej, så der er plads til den øgede trafik. Derimod bliver parkeringsforbuddet på Uffevej ophævet, så det er muligt at parkere i begge sider af vejen.

I en periode har beboere kunnet kantstensparkere på Højstrupvej – denne mulighed forsvinder også, når sporarbejdet går i gang.

 

Følg arbejdet på Højstrupvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse