Nabo til vejarbejdet
Anlægsarbejde

Nu begynder anlægsarbejdet over for Tarup Center

26. oktober 2018

 

Fra tirsdag 30. oktober og resten af året skal Odense Letbanes entreprenør lave anlægsarbejde på Rismarksvej på strækningen nord for Rugårdsvej – over for Tarup Center.

Arbejdet, der skal udføres, foregår i den østlige side af Rismarksvej, hvor der skal blandt andet bliver lavet ny afvanding, cykelsti, fortov og helleanlæg.

Derfor flytter trafikken på Rismarksvej over i den vestlige vejside – men derudover bliver der ikke trafikale ændringer. Det er forsat muligt at køre i alle retninger i krydset Rugårdsvej / Rismarksvej.

Fodgængere skal benytte det østlige fortov på Rismarksvej forbi vejarbejdet.

Efter nytår skal det tilsvarende anlægsarbejde laves på den modsatte vejside – ind mod Tarup Center.

 

Følg arbejdet på Rismarksvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×