Nabo til vejarbejdet
Trafik

Nu begynder arbejdet med at forberede Rismarksvej til letbanen

3. marts 2017

(Opdateret 8. marts 2017)

 

Om få år skal letbanen køre langs Rismarksvej – med den nordlige endestation ved Tarup Center. Inden byggeriet kan gå i gang, skal forsyningsselskaberne flytte deres rør, som ikke må ligge i vejen for letbanen. Ledningsarbejdet, som begynder nu, får betydning for trafikken på Rismarksvej.

 

 

Mandag 6. marts begynder de lokale forsyningsselskaber deres arbejde med at forberede Rismarksvej til fremtidens letbane. Både VandCenter Syd og Fjernvarme Fyn skal flytte deres rør på Rismarksvej, så der er banet vej for letbanens spor.

 

Rismarksvej er den sidste del af letbanestrækningen, som der bliver påbegyndt ledningsflytninger på. Ledningsarbejdet er således enten afsluttet eller godt i gang langs resten af letbanens rute gennem Odense.

 

I første omgang bliver der arbejdet på strækningen ud for Saxovej. Det får betydning for trafikken omkring krydset Saxovej/Rismarksvej.

 

Fra mandag 6. marts vil det ikke være muligt at svinge ad Saxovej fra Rismarksvej, hverken når man kommer fra syd eller fra nord. Det er dog muligt at krydse Rismarksvej, hvis man kører på Saxovej.

 

Se kortet herunder for mulige omkørsler fra Rismarksvej til Saxovej i perioden.

 

 

(Artiklen fortsætter under kortet)

 

undefined

 

 

Fra mandag 20. marts bliver der bliver lukket helt for indkørsel fra Rismarksvej til den vestlige del af Saxovej. Fra syd er det desuden kun muligt at dreje til højre ad den østlige del af Saxovej. 

 

Dette kommer efter planen til at gælde i cirka tre uger.

 

Se kortet herunder for mulige omkørsler.

 

 

(Artiklen fortsætter under kortet)

 

undefined 

 

 

VandCenter Syd og Fjernvarme Fyns arbejde på Rismarksvej forventes samlet at vare frem til oktober. El- og telekabler bliver flyttet i forbindelse med letbanens anlægsarbejde, som begynder i slutningen af 2017 på denne del af strækningen.

 

Rismarksvej holdes som udgangspunkt åben for kørsel i begge retninger under arbejdet med at flytte forsyningsledninger.

 

Der vil dog blive perioder med indsnævring af vejbanerne, for eksempel fra fire spor til to, når det er nødvendigt af hensyn til vejarbejdet. Det kan skabe risiko for kødannelse i perioder med trafikal spidsbelastning.

 

I kortere perioder kan der desuden opstå behov for ekstraordinært gravearbejde, for eksempel hen over en aften eller en weekend, som kan føre til midlertidige vej- eller krydslukning.

 

 

VIDEO: Visualiseringer af Odense Letbane - fra Tarup til Hjallese

 

 

Odense Letbane P/S vil løbende orientere om væsentlige ændringer i trafikken langs vejarbejdet på Rismarksvej. Det kan anbefales, at man tilmelder sig letbanens nyhedsbrev, hvis man vil holde sig orienteret om arbejdet samt dets betydning for trafikken. Tilmeld dig nyhedsbrevet på odenseletbane.dk/rismarksvej

 

Under gravearbejdet vil man som beboer altid have adgang til sin bolig, ligesom erhverv og butikker har adgang for kunder og varelevering. Der er også altid adgang forbi vejarbejdet for cyklister og fodgængere.

 

Find nye veje og få generelle tip om trafik i Odense på odense.dk/tipomtrafik

 

 

Følg arbejdet på Rismarksvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×