Nabo til vejarbejdet
Sporarbejde

Nu begynder arbejdet med at skabe letbanesporet i Odense

27. juli 2018

 

Langs letbanestrækningen i Odense er arbejdet med at flytte vejbaner, cykelstier og fortove, så der bliver skabt plads til letbanen, i fuld gang. Efter sommerferien begynder den næste – og sidste – store fase af letbanearbejdet: At opbygge selve sporet.

 

Allerede mandag 30. juli begynder letbanens spanske entreprenør på sporarbejdet, COMSA, at lave de indledende øvelser på Hestehaven i Hjallese.

 

 

Snart begynder den nye Benedikts Plads at tage form

 

 

I første omgang handler det om at rydde sporarealet i den østlige ende af Hestehaven for buske og træer. Dette får ikke den store trafikale betydning, da arbejdet foregår væk for vejarealet.

 

Men i løbet af den kommende tid begynder arbejdet med at grave ud til og opbygge den såkaldte ’sporkasse’, som skinnerne senere bliver støbt ind i. Her vil der blive opstillet afspærring på vejen, så arbejdsområdet mellem Bjørnemosevej og Svendborgvej kan blive sikret. Det fører til indsnævring af vejbanerne på Hestehaven, men fører i øvrigt ikke til trafikale forandringer.

 

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

 

undefined

Tirsdag 24. juli blev letbanearealet på Hestehaven samt op gennem Nyt OUHs byggeplads gennemgået med henblik på at blive overdraget til COMSA, som står for det kommende sporarbejde i Odense.

 

 

Sporkassen, som bliver lavet først, er en betonkonstruktion, der fungerer som fundament for letbanen. Derudover rummer kassen rør til afvanding samt til letbanens kabler og teknik. Kassens dybde vil variere efter de lokale forhold, men typisk være omkring 80 cm. Når sporkassen er lavet, bliver letbaneskinnerne støbt ind i to spor i toppen.

 

Derudover består letbanens sporarbejde i at bygge de 26 stationer i Odense, rejse master til kørestrøm og opbygge al teknikken i systemet. Samt at bygge letbanens store kontrol- og vedligeholdelsescenter ved Munkebjergvej – dette arbejde er allerede i gang.

 

 

Letbanearbejdets ketchup-effekt: Derfor kan der være lav aktivitet

 

 

Hen over af de kommende måneder vil sporarbejdet brede sig til resten af letbanestrækningen – efterhånden som arbejdet med at lave nye vejforløb bliver afsluttet, så der bliver skabt plads til letbanesporet.

 

Det samlede sporarbejde i Odense forventes at vare til midten af 2020, hvorefter der bliver en periode med testkørsel inden letbanens forventede åbning ved årets udgang.

 

COMSA, der står for sporarbejdet, har det danske entreprenørfirma Munck og den portugisiske sporsystem-specialist Efacec som underleverandører i konsortiet CME-Letbane.

 

 

Følg letbanearbejdet i Odense - tilmeld dig nyhedsbrevet her 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×