Nabo til vejarbejdet
Anlægsarbejde

Ny opstartsdato: Nu begynder arbejdet med skabe plads til letbanen på Rismarksvej

19. januar 2018

 

Tirsdag 30. januar begynder arbejdet med at bane vej for letbanen på Rismarksvej. Det handler om at anlægge nye vejbaner, cykelstier og fortove på strækningen mellem Tarup Center og Højstrupvej.

 

Tirsdag 30. januar vil der være asfaltarbejde på et stykke af strækningen. Onsdag 31. januar bliver afspærring af arbejdsarealet på Rismarkvejs sat op. Det varer fra klokken 10 om morgenen til senest klokken 04 natten til torsdag. Det kan give lidt gener i form af støj og blinkende lys fra arbejdsbiler.

 

Arbejdet med at bygge de nye vejforløb begynder på strækningen mellem Saxovej og Højstrupvej – i den østlige side af vejen, hvor vejen skal udvides, så der kan blive plads til letbanesporet på den modsatte side af Rismarksvej.

 

Der bliver opretholdt trafik i begge køreretninger under anlægsarbejdet. Vejbanerne på Rismarksvej bliver dog indsnævrede, og der kan derfor opstå kødannelse i myldretiden. På Snorresvej kan man i denne periode kun køre til højre ind og til højre ud.

 

 

Anlægsarbejdet er begyndt ved Rismarksvænget

 

 

Cyklister og fodgængere skal benytte en midlertidig fællessti på den vestlige side af vejen mellem Langesøsti-tunnelen og Rismarksvænget, da cykelsti og fortov midlertidigt bliver inddraget til kørebane.

 

I løbet af maj bliver der etableret en ny lysregulering i krydset mellem Rismarksvej, Højstrupvej og den nye adgangsvej til CSV-skolen og KFUMs boldbaner.

 

 

Zoom helt tæt på: Sådan bliver letbanen i dit nabolag

 

 

Arbejdet på den første del af Rismarksvej forventes af vare frem til sommer. Herefter flytter arbejdet mod nord til strækningen mellem Saxovej og den kommende endestation ved Tarup Center. Her begynder arbejdet også i den østlige vejside, og i løbet af efteråret flytter det over i den vestlige side.

 

Det samlede anlægsarbejde på Rismarksvej forventes at vare indtil udgangen af 2018. Når ombygningen af veje, fortove og cykelstier er afsluttet, går selve sporarbejdet i gang. Det forventes at vare frem til foråret 2020. Herefter skal letbanen testes, før den efter planen kan åbne i slutningen af 2020.

 

 

Følg arbejdet på Rismarksvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×