Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Anlægsarbejde

Nu begynder gravearbejdet: Forsyningsselskaber baner vej

27. januar 2015

 

By- og Kulturudvalget i Odense Byråd har tirsdag den 27. januar givet grønt lys til arbejdet med at flytte forsyningsledninger i de første fire strækninger af den kommende letbanes linjeføring. Det betyder, at forsyningsselskaberne kan gå i gang med gravearbejdet til april.

Snart vil odenseanerne for første gang møde arbejdere i gadebilledet, som gør byen klar til den kommende letbane. Her går forsyningsselskaberne nemlig i gang med at flytte vand- og varmerør, el- og it-kabler samt andre forsyningsledninger, der løber langs med Odense Letbane.

Arbejdet med at flytte rør, kabler og ledninger på en 14,5 kilometer lang rute gennem byen er omfattende. Det vil medføre gener og trafikomlægninger lokalt for at give plads til, at forsyningsselskaberne kan komme i jorden. Opgaven er derfor delt op i mindre strækninger, så det kan fordeles ud over tid, og ingen vil opleve gravearbejde i hele perioden.

 

Zoom ind og klik på én af de strækninger, som der graves i, for at få information om status for arbejdet og tidsplan for den pågældende strækning. Slå eventuelt fuldskærms-visning til ved at klikke her, hvis du foretrækker det store billede.

 

Nødvendigt at flytte ledninger

I første omgang har By- og Kulturudvalget godkendt gravearbejdet på disse fire strækninger: Stadionvej, Albanigade, Ørbækvej Syd og Niels Bohrs Allé samt SDU og Nyt OUH. Her går gravemaskinerne derfor i gang til april. Senere følger de øvrige strækninger – se kortet ovenfor for det fulde overblik.

- Det kan virke voldsomt, at det er nødvendigt at flytte alle forsyningsledninger, inden arbejdet med at bygge selv letbanen kan gå i gang. Men dels ligger nogle forsyningsledninger fysisk i vejen for, at der kan blive gravet ud til letbanen eller for etablering af master og nye vejtræer. Og dels er der også noget sikkerhedsmæssigt i det. Når først skinnerne er lagt, kan man ikke grave ind under dem for at komme til forsyningsledningerne. Derfor skal de flyttes eller opgraderes til en stand, hvor de ikke udgør nogen risiko i meget lang tid, forklarer Lars Scheuer, der er projektchef med ansvar for koordinering af ledningsflytninger hos Odense Letbane.


Stort arbejde med at koordinere

Odense Letbane er koordinator på den omfattende opgave og sørger for den rigtige rækkefølge. Men det er forsyningsselskaberne selv, der har ansvaret for at flytte deres egne ledninger. Det er en konsekvens af det såkaldte ”gæsteprincip”, som betyder, at selskaberne får jorden stillet gratis til rådighed af kommunen – mod til gengæld selv at skulle flytte ledningerne, hvis det bliver nødvendigt af hensyn til udviklingen i infrastruktur.

Det betyder dog også, at opgaven er kompliceret. Op til 10-12 forskellige ledningsejere skal have koordineret arbejdet. Derfor kan det forekomme, at gravearbejdet på de enkelte strækninger vil blive udført ad flere omgange. Odense Letbane har dog gjort et stort forarbejde for at minimere generne for naboerne.

- I næsten et år har vi arbejdet på at få sat alle ind i, hvad det handler om. Vi har holdt møder med alle forsyningsselskaberne, også hvor de alle var samlet, så de har kunnet lære hinanden at kende og finde ud af, hvilke muligheder de har for synergi og optimering af fælles gravearbejde. Her i foråret sætter vi så fokus på de første fire strækninger, hvor vi skal lave en detaljeret gennemgang, så vi er helt klar, når vi i gang i april, siger Lars Scheuer.


Kom til lokale infomøder

Ud over arbejdet med at flytte forsyningsledninger skal der også laves andet arbejde for at gøre byen klar til en letbane. Nogle steder skal der laves arkæologiske forundersøgelser. Der skal også ryddes træer, mindre mure og andet byudstyr, så det ikke skaber problemer for selve gravearbejdet. Og endelig skal en række broer forstærkes og tunneller ombygges for at gøre klar til letbanen, blandt andet broen over Odense Å på Albanigade.

Som optakt til forarbejdet, som skal byen klar til at bygge en letbane, vil Odense Letbane holde en række infomøder for naboerne og andre berørte på de forskellige strækninger. Her kan man få information om, hvordan gravearbejdet kommer til at forløbe, og hvad det vil betyde lokalt for trafikafviklingen, ligesom der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

I første omgang gælder det strækningerne Stadionvej og Albanigade. Infomødet angående arbejdet på Stadionvej er tirsdag den 17. februar klokken 17.00 – 19.00 i Odense Kultur og Idrætshus. Mødet for Albanigade er onsdag den 18. februar klokken 17.00 – 19.00 på Odense Rådhus.

Senere bliver der annonceret møder for de øvrige strækninger. Læs mere om infomøderne her.

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse