Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Sporarbejde

Nu begynder letbanens sporarbejde i den nye bymidte

2. august 2019

 

I fremtiden bliver letbanen det eneste store transportmiddel i den nye bilfri bymidte, der bliver bygget på den tidligere Thomas B. Thriges Gade.

Mandag 5. august begynder arbejdet med at skabe sporet. Her går letbanens entreprenør, COMSA, i gang med at anlægge skinner, stationer og tekniske installationer i den ny bymidte. I første omgang starter arbejdet ud for det nye HCA Eventyrhus’ byggeplads – hvorefter arbejdet bevæger sig mod nord mod Østre Stationsvej.

Hele området fra Hans Jensens Stræde til Østre Stationsvej bliver afspærret, men der vil være det samme antal krydsningsmuligheder som hidtil. Undervejs som sporarbejdet skrider frem, vil krydsningsmulighederne blive flyttet lidt rundt, men der vil blive skiltet med dette.

 

(Artiklen fortsætter under kortet)

 

Fodgængere, der skal fra Østre Stationsvej til Hans Jensens Stræde langs med byggepladsen skal fremover benytte et fodgængerareal under bygningerne langs letbanebyggepladsen. Den hidtidige passage langs de vestlige bygninger bliver spærret for gennemgang. Der vil dog stadig være nødudgange fra alle tilstødende ejendomme.

 

VIDEO: Elevatortårne på ny Hjallese Station bliver hejst på plads

 

Sporarbejdet bliver udført i flere faser. I første omgang skal der graves ud til sporkasse, lægges dræn og kabelrør, hvorefter der fyldes op med stabiltgrus. Da undergrunden skal stampes hård, kan der forekomme en del vibrationer og støjende aktiviteter. Herefter bliver der lagt et lag beton, som skinnerne monteres på.

Så opsættes kørestrøm og anden teknik. Til sidst lægges der klinker i letbanesporet og i de omkringliggende arealer.

Letbanearbejdet i den sydlige ende af den nye bymidte forventes at starte op i midten af 2020. Når den del af letbanearbejdet er færdigt, kan der foretages testkørsel på hele letbanestrækningen indtil den forventede officielle åbning i anden halvdel af 2021.

 

Følg arbejdet i den nye bymidte - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse