Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Historisk

Ny banegårdsplads binder byliv og kollektiv trafik sammen

29. januar 2019

 

En ny port til Odense, der binder byen og banegården sammen.

Så kort og præcist kan man beskrive den nye banegårdsplads i Odense, der er ved at tone frem som en del af det igangværende letbanearbejde.

- Helt fra begyndelsen af projektet stod det klart, at Odense Kommune ønskede ganske store forandringer i området foran Odense Banegård Center. Der skulle skabes en imødekommende plads for brugere af den kollektive trafik og besøgende til Odense, der kommer med tog, fortæller Steen Stokholm.

Han er projektleder hos Odense Letbane og har været med at udvikle letbaneprojektets bymæssige elementer fra projektstart.

 

Nyt digitalt kort: Zoom ind på fremtiden med letbanen

 

Pladsen foran banegården skulle være æstetisk flot - med et karakteristisk design i belægningen, træer og moderne byrumsinventar, der gør det rart at opholde sig i området. Og så skulle der ske noget markant med trafikken omkring banegården.

Planlæggerne i Odense Kommune har haft et stærkt ønske om enten at reducere eller helt at flytte biltrafikken væk fra Østre Stationsvej på strækningen forbi banegården, hvor der tidligere kørte biler i to spor i hver retning.

Generelt ville man gerne have den gennemkørende trafik uden om centrum, hvilket er blevet muligt med Odins Bro nord for havnen. Der var endda overvejelser om helt at spærre Østre Stationsvej for gennemkørende trafik. Det ville dog gøre det vanskeligt at komme rundt i centrum efter lukningen af den sydlige del af Thomas B. Thriges Gade.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Illustration af den kommende banegårdsplads med letbanestation, busbane og fodgængerovergang til banegården.

Løsningen blev derfor at lægge biltrafikken om i Adamsgade på bagsiden af Odense Banegård Center, hvor busserne tidligere hørte hjemme – og samtidig reducere vejkapaciteten til ét spor i hver retning. Dermed kunne der blive plads til to letbanespor og en letbanestation mellem Fyens Stiftstidendes hovedkvarter og banegården.

Man har tilstræbt at gøre den kollektive trafik lettere tilgængelig, end den var tidligere.

- Ved at have letbanestationen foran banegården er der nem adgang til den for fodgængere, der kommer fra centrum og Kongens Have. Frem for hvis den er på bagsiden, som busserne var i gamle dage. Og det gælder jo også for busserne i vestlig retning, som også skal holde foran banegården, forklarer Steen Stokholm.

 

Derfor ligger letbanens stationer, hvor de gør

 

Busserne i østlig retning findes dog fortsat på bagsiden af banegården.

- På den måde kan man bruge banegården som busterminal, hvor man som buspassager helt slipper for at skulle krydse vejbaner eller letbanespor, når man skal skifte mellem forskellige busser. Man skal bare lige huske på, i hvilken retning man skal, når man skal finde sin bus, siger Steen Stokholm.

 

Palnatokesvej Station: Det muliges kunst

 

Med designet af området ved banegården har der på den ene side været et ønske om at gøre det attraktivt for bløde trafikanter at benytte den kollektive trafik, og på den anden side et mål om at sikre, at biltrafikken kunne afvikles tilfredsstillende.

- Af sikkerhedsmæssige grunde kommer der en lysregulering ved letbanesporene på Østre Stationsvej, så gangbesværede og blinde eller svagtseende fodgængere kan krydse letbanen og bussporet på en sikker måde. Men der vil under alle omstændigheder være meget mindre trafik og mindre trafikstøj, end der var i gamle dage med den fire-sporede vej, siger Steen Stokholm.

 

Hvor kommer letbanen til at køre?

 

Den valgte løsning har dog givet et par udfordringer. En af dem er, at der skal sikres adgang til Fyens Stiftstidendes parkeringsplads, hvor der både er en offentlig parkeringsplads og personaleparkering.

- Det blev overvejet, om der kunne laves en vej langs Marie Jørgens Skole i Nørregade. Men det ville dels kræve nedrivning af en bygning og dels betyde lastbiltrafik nær skolen. Det ønskede planlæggerne ikke. Derfor bliver der nu en ind- og udkørsel fra den østlige side ved Nørregade-krydset til parkeringspladsen.

(Artiklen fortsætter under kortet)


Et udsnit af det fremtidige design af området rundt om Odense Banegårdcenter, hvor det blandt andet ses, at der plantes en del nye træer - markeret med lysegrøn.


I og med at biltrafikken lægges om i Adamsgade, er det også naturligt at flytte kortidsparkeringen derom, ligesom der også er lavet et par handicap P-pladser.

Desuden er der lavet ny cykelparkering i Adamsgade for 225 cykler, som allerede har vist sig at være en stor succes - stativerne er stort set dagligt udnyttet maksimalt.

Der bliver cykelsti i begge retninger. I vestlig retning følger cykelstien biltrafikken via Adamsgade, mens cyklister, der skal mod øst, får en cykelsti på Østre Stationsvej som tidligere.

 

Følg arbejdet med Odense Letbane - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse