Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Anlægsarbejde

Ny busbane foran banegården er klar til at blive taget i brug

5. juni 2019

 

Pladsen foran Odense Banegård Center kommer et vigtigt skridt nærmere det færdige resultat, når busserne fra på fredag 7. juni flytter fra de midlertidige holdepladser over i den nye busbane, der er lavet langs banegården ved siden det kommende letbanespor.

Man kan derfor nu begynde at se, hvordan banegårdens nye forplads kommer til at se ud – med busserne ind mod selve banegårdsbygningen og den nye letbanestation i den modsatte side af vejen, så det bliver let at skifte mellem bus og letbane.

Den lysegrå granit på vejbanen og den gule klinkebelægning i changerende farver på fortovsarealet har været synlig for forbipasserende ved banegården i de sidste par måneder. Før det var der i en længere periode gang i et møjsommelige arbejde i dække af et stort telt – med at lægge den særlige belægning, som kommer til at præge hele området foran banegården.

 

Ny banegårdsplads binder byliv og kollektiv trafik sammen

 

(Artiklen fortsætter under billedet)


Tværsnit af den færdige belægning fra banegårdsbygningen (venstre) til Fynske Medier (højre). Letbanesporet og cykelstien mod syd (højre) mangler fortsat at blive lavet.

 

Det har været et krævende arbejde, blandt andet fordi busbanen krævede en særlig forstærkning under granitbelægningen for at kunne holde til de mange busser. Desuden skulle granitbelægningen fuges grundigt, blandt andet for at undgå vandindtrængning. For at kunne udføre dette arbejde i ly for regn og frost henover vinteren blev der opsat store telte langs banegården, Borgernes hus og Hotel Cabinn.

Nu er busbanens belægning færdig, og det gør det muligt at flytte busserne ind til fortovet, så det bliver lidt nemmere at tage bussen fra banegården. Busserne kører som hidtil på både forsiden og bagsiden af banegården.

 

Læs mere om busserne ved banegården på Fynbus' hjemmeside

 

Bilister, der skal ud fra Banegårdspladsen Parkering bag Fyens Stiftstidende, vil køre mod venstre og ud gennem busbanen den første uges tid. Når vejarbejdet i Nørregade-krydset er afsluttet, vil bilerne igen køre til højre ud fra parkeringskælderen.

Cykelsti og fortov på modsatte side af banegården forventes at blive færdiggjort i løbet af sommeren 2019. Cykelstien bliver i første omgang blot asfalteret. Først når der er sat en kantsten ind mod det kommende letbaneareal, kan der lægges klinker i cykelstien.

Efter sommerferien forventes letbanens sporentreprenør at gå i gang med at lægge spor på Østre Stationsvej og bygge letbanestationen foran banegården.

 

Følg arbejdet på Østre Stationsvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse