Anlægsarbejde

Ny fase af anlægsarbejde begynder på Rismarksvej

19. september 2018

 

Fra mandag 24. september begynder næste del af anlægsarbejdet på Rismarksvej, hvor der skal etableres vejbaner, cykelsti og fortov på strækningen mellem Saxovej og Rugårdsvej. Vejarbejdet foregår i den østlige side af vejen.

Under vejarbejdet vil der fortsat være trafik i begge retninger på Rismarksvej, dog med indsnævrede kørebaner. I nordgående retning bliver der lavet en midlertidig cykel- og gangsti mellem vejbanen og arbejdsarealet.

Arbejdet i denne fase forventes af vare til årets udgang.

Samtidig er det nuværende anlægsarbejde på strækningen mellem Højstrupvej og Saxovej snart færdigt. Efter planen skal der asfalteres på strækningen i slutningen af uge 40, hvorefter det nye vejforløb vil blive taget i brug.

 

Følg arbejdet på Rismarksvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse