Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Letbane

Ny måling: Markant flere odenseanere bakker op om letbanen

25. december 2019

 

Lige nu topper letbanearbejdet i Odense. Langs hele letbanelinjen er sporet i gang med at blive skabt, og mange oplever gener – hvad enten det er som nabo til arbejdet eller som trafikant i byen.

Alligevel er tilslutningen til letbaneprojektet i Odense steget markant over det sidste år. Væsentligt flere mener nu, at det er positivt, at letbanen bliver bygget.

Helt præcis svarer 48 procent, at det er enten ’positivt’ eller ’meget positivt’, at der anlægges en letbane i Odense. Mens blot 30 procent svarer, at det er ’negativt’ eller ’meget negativt’. Resten af svarene fordeler sig på ’hverken/eller’ og ’ved ikke’.

 

Vi bygger letbanen: Svejseren

 

Det fremgår af en dugfrisk måling, som Megafon har lavet på vegne af Odense Letbane P/S. Siden 2014 har Megafon en gang om året spurgt ind til blandt andet odenseanernes holdning til letbaneprojektet. Og i alle årene har man, i takt med at arbejdet begyndte at fylde mere og mere i gaderne, konstateret et lille fald i tilslutningen.

Således var tilslutningen til letbaneprojektet på sit laveste i december 2018, da undersøgelsen blev lavet sidst. Dengang mente kun 39 procent af de odenseanske borgere, at det var positivt, at der blev anlagt en letbane. Mens lidt flere, nemlig 42 procent svarede, at det var negativt.

 

Man skal helt tilbage til 2015 for at finde en måling, hvor opbakningen til letbaneprojektet var lige så høj, som den er nu. Dengang var letbanearbejdet kun lige begyndt med ledningsflytninger på de første strækninger.

- Det er meget glædeligt, at der nu igen er markant flere, der har en positiv opfattelse af letbaneprojektet. Den tydelige stigning i tilslutningen er måske også en smule overraskende for os, da letbanearbejdet jo aldrig har været mere synligt i gaderne, end det er nu – og på hele letbanestrækningen på én gang, siger Mogens Hagelskær, der er administrerende direktør for Odense Letbane P/S:

- På den anden side har det jo heller aldrig været mere synligt, hvad slutresultatet kommer til at være. Næsten alle de fremtidige vejforløb, cykelstier og fortove er færdiganlagte. Og rigtig mange steder er selve sporet begyndt at tage form for alvor – med faststøbte skinner, master til kørestrøm og nogle steder også stationer med læskærme. Så vi er måske nået et punkt, hvor mange igen er begyndt at kunne kigge fremad på dét, som letbanen vil kunne give til Odense som by.

 

Lecakugler i læssevis skal stabilisere sporet på Højstrupvej

 

Noget kunne tyde på, at letbanedirektøren har ret. I hvert fald er ét af de andre signifikante resultater af årets Megafon-måling, at der sket en markant stigning i antallet af borgere, som har forståelse for, at letbanearbejdet medfører gener på kort sigt – da den vil give fordele på lang sigt.

60 procent af de adspurgte kan erklære sig ’helt enig’ eller ’overvejende enig’ i dét udsagn. Sidste år gjaldt det kun 51 procent af odenseanerne.

 

Og det er ikke, fordi byen ikke mærker generne længere. Tværtimod. Oplevelsen af gener ligger højt og på niveau med sidste års måling. I alt 79 procent af de adspurgte borgere oplever således, at letbanearbejdet i høj eller meget høj grad medfører gener eller ulemper for byen.

- Det er selvfølgelig bøvlet af være odenseaner i disse år. Vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne. Derfor er jeg også glad for, at det virker som om, nogle er begyndt at se lyset for enden af tunnelen, siger Mogens Hagelskær.

 

Status og tidsplan for letbanearbejdet

 

Forventningen er, at det meste af det ’tunge’ letbanearbejde er overstået i løbet af sommeren 2020. Herefter vil de trafikale påvirkninger i byen være reduceret væsentligt, og mange steder vil det begynde at minde om hverdag igen. Det afsluttende letbanearbejde, primært med installationer af mere teknisk karakter, kan laves inden for letbanesporets eget areal.

Læs mere om tidsplanen for sporarbejdet her.   

 

FAKTA OM MÅLINGEN

Megafon har på foranledning af Odense Letbane P/S siden 2014 hvert år lavet en måling, hvor odenseanske borgere og erhvervsdrivende er blevet spurgt om forskellige ting. Blandt andet deres kendskab til letbanen, deres oplevelse af informationen om letbanearbejdet samt deres holdning til letbaneprojektet.

Undersøgelsen er alle årene lavet i november-december som telefoninterview. I alt bliver cirka 400 borgere og cirka 200 erhvervsdrivende udspurgt over telefonen.

Respondenterne er fordelt på de fem postnumre, som letbanen kører igennem: 5000 Odense C, 5200 Odense V, 5210 Odense NV, 5230 Odense M og 5260 Odense S. Der efterstræbes derudover en ligelig og repræsentativ fordeling på faktorer som alder og køn.

Spørgsmålene er formuleret så neutralt som overhovedet muligt, og de er så vidt muligt de samme hvert år. Temaerne kan dog variere en smule, alt efter hvad Odense Letbane søger viden omkring.

For eksempel har spørgsmålet om tilslutningen til letbaneprojektet alle årene været formuleret sådan: ’Synes du generelt, at det er positivt eller negativt, at der anlægges en letbane i Odense?’ Med svarmulighederne ’meget positivt’, ’positivt’, ’hverken positivt eller negativt’, ’negativt’, ’meget negativt’ samt ’ved ikke/husker ikke’.

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse