Nabo til vejarbejdet
Anlægsarbejde

Ny portal hos letbanen gør det nemt for underleverandører at byde sig til

10. november 2015

 

Det skal være nemt for mindre underleverandører at gøre opmærksom på sig selv over for de store virksomheder og konsortier, der skal bygge letbanen i Odense. Derfor lancerer Odense Letbane P/S som de første i Danmark en ”matchmaking-side”, hvor de kommende leverandører og underleverandører kan finde hinanden.

Når store, internationale virksomheder skal finde underleverandører til at løse specifikke opgaver, er det ofte tilfældigheder eller allerede eksisterende netværk, der afgør, hvem der får ordrerne. Men når Odense Letbane skal bygges, vil selskabet gerne som bygherre bidrage til, at også mindre underleverandører, som måske er ukendte i en international sammenhæng, får en chance for at få delopgaver ved letbanebyggeriet.

Derfor lanceres nu en leverandørportal på Odense Letbanes hjemmeside. Det er en slags ”matchmaking-side”, hvor interesserede underleverandører og prækvalificerede leverandører kan gå i dialog om et muligt samarbejde.


Nyhed i en dansk sammenhæng

Det er nyt i dansk sammenhæng, at en bygherre stiller denne service til rådighed for at skabe et forum på nettet, hvor leverandører og underleverandører kan finde sammen. Derfor er det en stolt letbanedirektør, som kan præsentere det nyudviklede tiltag.

- Vi har ikke indflydelse på, hvem de udvalgte bydere på sigt vælger at indgå samarbejde med. Men vi vil gerne imødekomme et stort ønske fra vores ejer, Odense Kommune, om at vi gør det nemmere for mindre virksomheder at byde sig til som egnede underleverandører til Odense Letbane, forklarer Mogens Hagelskær, adm. direktør for Odense Letbane P/S:

- Her kan leverandørportalen blive et afgørende instrument for de virksomheder, der gerne vil komme i betragtning til opgaver i forbindelse med letbaneprojektet. Samtidig tilgodeser vi også et behov hos vores udenlandske bydere, når de skal finde egnede underleverandører – nogle af dem har behov for aktuel viden om det lokale marked.


Synlige over for konsortier

De interesserede virksomheder kan oprette en profil på portalen og angive hvilke opgaver, de kan hjælpe med. Dermed bliver de gjort synlige over for de store virksomheder og konsortier, som i den kommende tid byder på de helt store opgaver ved letbanen. Samtidig giver leverandørportalen byderne mulighed for at komme i kontakt med underleverandører og indhente priser til brug for udarbejdelsen af deres bud. Dette bliver aktuelt medio 2016.

Prækvalifikationen til de første to af i alt fire store udbud på Odense Letbane er nu afsluttet. Der er udpeget en række nationale og internationale selskaber samt konsortier, som får lov til at byde på togsættene og transportsystemet, som består af skinner, signalsystemer, master, køreledninger og så videre.

Prækvalifikationen til det næste store udbud, som handler om veje, fortove, cykelstier og andet gadeinventar, forventes at blive skudt i gang i slutningen af 2015.

Virksomheder med interesse i at være med til at anlægge Odense Letbane kan tilmelde sig på www.odenseletbane.dk/supplier-portal

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×