Nabo til vejarbejdet
Ledningsflytninger

Ny rampe til P-kælder gemmer på klimasikring

23. august 2016

 

VandCenter Syd er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en rampe ned til den nye parkeringskælder på Thomas B. Thriges Gade. Rampen dækker over et nyt kloakrør, som skal være med til at sikre Østre Stationsvej mod skybrud.

 

Nedkørselsrampen bliver én af i alt tre ramper, der fører ned i den nye P-kælder, som fra oktober kan byde på 500 nye parkeringspladser til bilisterne i Odense C.

 

Rampen giver adgang til parkeringskælderen fra nord på Thomas B. Thriges Gade. Den bliver lavet i den nedlagte tunnel, som tidligere førte Thomas B. Thriges Gade under Østre Stationsvej.

 

Den gamle nedkørsel kan dog ikke genbruges helt. Det skyldes, at der nu er blevet lagt et meget stort kloakrør hen over den gamle vejbane.

 

 

Arbejdet på Østre Stationsvej bliver brugt til at imødegå skybrud

 

 

Den nye rampe skal gå hen over dette rør. Derfor bliver nedkørslen mere stejl, end man måske kan huske fra dengang, hvor den var en del af tunnelen under Østre Stationsvej.

 

VandCenter Syd er i gang med at skabe bedre sikring mod skybrud på Østre Stationsvej. Dette arbejde bliver udført i forbindelse med, at der alligevel skal flyttes kloakrør som forberedelse til letbanen. Hele vejen langs Østre Stationsvej bliver der derfor lagt et nyt kloakrør, som bliver op til to meter i diameter.

 

 

Letbanen hjælper med at sikre mod oversvømmelse ved skybrud

 

 

Derudover lægger VandCenter Syd også en ny og særskilt regnvandsledning, som løber parallelt med kloakrøret på en del af strækningen. Med tiden skal den føre vandmasserne direkte ud i Odense Havn, når himlen åbner sig over Odense C.

 

Arbejdet med at omlægge kloakrør og lave ny klimasikring fortsætter op ad Østre Stationsvej forbi Odense Banegård Center til Rugårdsvej, når det er afsluttet i TBT-krydset. Arbejdet med at omlægge forsyningsledninger på Østre Stationsvej vil strække sig indtil december 2017.

 

 

Følg arbejdet på Østre Stationsvej og tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×