Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Byudvikling

Nye træer skal sikre at letbanelinjen er grøn

17. juli 2015

 

Det kan ikke undgås at fælde træer for at skabe plads til at anlægge letbanen. Men Odenses grønne udtryk skal styrkes med letbanen, og derfor har byrådet vedtaget en række principper for genplantning.

I denne uge er fire mindre træer i den vestlige ende af Vestre Stationsvej blevet fældet for skabe plads til, at forsyningsselskaberne kan flytte rør og kabler i jorden fra august. Derfor skal der, når letbanen senere bliver anlagt, plantes nye træer.

Letbanen skal understrege fortællingen om Odense som grøn by. De mange nye vejtræer skal derfor bidrage til, at byen får et grønnere udtryk – sammen med det grønne græsspor, der snor sig gennem byen langs letbanen, og det grønne dække, der karakteriserer de kommende letbanestationers tage.

De nye træer skal genplantes i området, som de gamle bliver fjernet fra – dog ikke nødvendigvis nøjagtig det samme sted. Og de skal have en pæn, voksemoden størrelse.

Der er blevet lavet et stort planlægningsarbejde hos Odense Letbane P/S for, hvor og hvordan det giver bedst mening, og hvilke træsorter der bedst klæder det enkelte lokalområde.


Flest muligt bliver bevaret

Det er dog ærgerligt at fælde levedygtige træer. Derfor har Odense Letbane P/S i planlægningen anstrengt sig for at bevare så mange af træerne på linjen som muligt.

Linjen er blevet lagt, så flest muligt træer kan blive stående. For hvert eneste træ er der blevet lavet en konkret vurdering, om det er muligt at lave det nødvendige gravearbejde og samtidig bevare træet.

Ved tvivlstilfælde bliver der lavet en besigtigelse på stedet i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen fra Odense Kommune for at vurdere, om træet kan få lov at blive.

Der er også et princip om, at der ikke bliver fældet træer, før pladsen rent faktisk skal bruges. Det betyder for eksempel, at en del træer får lov at blive stående, indtil selve letbanebyggeriet går i gang fra 2017 og frem.

Odense Byråd har i lokalplanen for Odense Letbane bestemt, at for hvert fældet vejtræ skal der plantes to nye.

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse