Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Kommune

Odense Kommune udskyder letbanens åbning

28. februar 2019

 

Odense Kommune, som ejer Odense Letbane, har meldt ud, at de har valgt at udskyde letbanens tidsplan, så letbanen først åbner sidst i 3. kvartal 2021.

Årsagen er, at "Fra Gade til By" er forsinket på grund af forsinket levering af dæk på parkeringskælder. Kælderdækket er lagt på nu, men Odense Kommune prioriterer, at en anden bygherre end letbanen – nemlig AP Ejendomme – skal bygge før letbanen. Først når de har bygget deres hus færdigt, kan letbanen blive bygget på de pågældende 200 meter, som det drejer sig om.

Odense Letbane P/S bygger letbanen færdig på hele strækningen på nær de 200 meter, hvor det ikke er muligt at komme til efter den hidtidige tidsplan. Så byen vil opleve, at letbanebyggeriet er færdigt – men at letbanen ikke går i drift, fordi Odense Letbane venter på at kunne komme til at bygge de sidste 200 meter, som skal forbinde det ellers færdige byggeri.

Konsekvensen for letbanen er, at Odense Letbane P/S sammen med leverandørerne af transportsystemet, som er Comsa, af togene, som kommer fra Stadler, og med operatøren Keolis, skal tilpasse kontrakterne, så de tager højde for, at åbningen er blevet forskudt til tredje kvartal 2021.

Omkring årsskiftet 2019/2020 vil der dog køre letbanetog i bybilledet på den sydlige letbanestrækning. For her begynder testkørslen helt som hidtil planlagt på den del af strækningen, som er bygget færdig først.

Letbanen vil ikke blive sat delvist i drift på hverken den sydlige eller den nordlige del af strækningen. Det skyldes, at der ikke ansøges om sikkerhedsgodkendelse af letbanen, før den kan godkendes på hele strækningen. 

 

Følg arbejdet med Odense Letbane - tilmeld dig nyhedsbrevet her

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse