Nabo til vejarbejdet
Ekspropriation

Odense Letbane går rettens vej for at sikre skatteydernes penge

10. april 2018

 

Odense Letbane går nu til domstolene i den første af en række sager, hvor letbanen er uenig i Taksationskommissionens afgørelser.

Det sker efter, at Taksationskommissionen, som ankeinstans, i en del sager er kommet frem til betydeligt højere erstatninger end Ekspropriationskommissionen, som i første instans afgjorde erstatningerne i forbindelse med ekspropriation med henblik på letbanens gennemførelse.

Siden efteråret 2015 har Ekspropriationskommissionen afgjort 385 sager, hvoraf de 150 har drejet sig om hel eller delvise ekspropriationer i forbindelse med anlægget af Odense Letbane. Ekspropriationerne har været nødvendige for at erhverve det nødvendige areal til letbanen.

 

Hvordan foregår ekspropriation?

 

De øvrige ekspropriationer har drejet som fx om regulering af adgangsforhold og opsætning af bærekabler til letbanens kørestrøm. Alle ekspropriationer er sket med hjemmel i anlægsloven om Odense Letbane, som Folketinget har vedtaget.

Langt de fleste sager er blevet endeligt afgjort af Ekspropriationskommissionen – enten ved forlig eller kendelse. Men i alt 36 sager er blevet anket til den højere ankeinstans Taksationskommissionen. Dette er sket enten på foranledning af grundejeren eller Odense Letbane. Indtil videre har Taksationskommissionen behandlet 26 sager.

Er en af partnerne uenige i Taksationskommissionens afgørelse er næste mulighed at få prøvet erstatningen hos domstolene. Odense Letbane har på baggrund af de hidtidige afgørelser fra Taksationskommissionen valgt at gå rettens vej i en række af sagerne.

- Vi har stor forståelse for, hvis nogle af de berørte parter bliver frustrerede over, at vi nu går rettens vej. Selvom vi alene går til domstolene i sager vedrørende erhvervsejendomme, og altså ikke vedrørende almindelige husejere, så er det selvfølgelig en alvorlig sag, og der kan være meget på spil for den erhvervsvirksomhed, som bliver involveret. De pågældende kan blive stillet i en vanskelig situation, hvis det ender med, at retten afgør, at de skal af med penge, som de i en tidligere instans er blevet tildelt, siger adm. direktør Mogens Hagelskær, Odense Letbane P/S, og fortsætter:

- Det ændrer dog ikke ved, at vi forvalter skatteborgerpenge, og vores bestyrelse forventer derfor, at vi retsligt efterprøver, om der er blevet tildelt for mange penge i erstatning ved Taksationskommissionen. I de sager, som vi overvejer at gå rettens vej i, er der tale om, at Taksationskommissionen samlet set har øget erstatningerne med et større millionbeløb sammenlignet med Ekspropriationskommissionen. En så stor uenighed hos de to kommissioner, kan vi ikke tillade os at se igennem fingrene med. Det må prøves ved retten. Ligeledes vurderer vores juridiske rådgivere, at begge kommissioner i nogle af sagerne har tildelt for høj erstatning.

 

Hvordan foregår ekspropriation?

 

Der vil i de kommende retssager være to forskellige årsager til, at Odense Letbane vælger at gå rettens vej. Den ene årsag drejer sig om det, som hedder ”fradrag for fordele”. Her er der tale om, at en grundejer, som har fået eksproprieret en mindre del af sin grund, kan forvente en værdistigning på resten af grunden. Dette fordi ejendomsværdierne vil stige på grund af nærheden til letbanen.

Her mener Odense Letbane samt letbanens juridiske rådgivere, at både Ekspropriationen og Taksationskommissionen i en række sager har trukket for lidt fra i erstatningerne i forhold til den kommende værdiforøgelse af ejendommen.

Den anden årsag er forskellige tolkninger hos de to kommissioner vedrørende erhvervslejemål. Der er nemlig stor forskel i Ekspropriationskommissionens og Taksationskommissionens fortolkning af ekspropriationslovgivningen og erhvervslejeloven. Denne forskellige vurdering mellem de to kommissioner, ønsker Odense Letbane ligeledes prøvet ved domstolene.

Odense Letbane vil selvfølgelig pådrage sig procesomkostninger ved at føre sagerne til domstolen. Sagsomkostningerne vil blive vejet op imod, hvor stort et beløb tvisten drejer sig om i hver enkelt sag. Ligeledes bliver sagens generelle juridiske stilling samt sandsynligheden for, at der skabes præcedens afvejet, i hver enkelt sag.

Odense Letbane P/S ønsker ikke at kommentere enkeltsager, mens domstolen arbejder.

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Den smukke bevaringsværdige platanallé på Middelfartvej skal selvfølgelig blive stående langs letban… Den smukke bevaringsværdige platanallé på Middelfartvej skal selvfølgelig blive stående langs letbanen. Nogle af træerne må dog flyttes et par meter, for at der er plads til letbanestationen. Heldigvis findes der en sej maskine, så træerne kan flyttes med rodnet og hele molevitten, så de kan gro videre et nyt sted 👌🏻 (foto: @kennett_krebs) #byenibevægelse #odenseletbane #odenseby Vi gør klar til at guide cyklister til SDU rundt, når semesteret begynder i morgen. Campusvej er nem… Vi gør klar til at guide cyklister til SDU rundt, når semesteret begynder i morgen. Campusvej er nemlig spærret for cykler pga letbanearbejde og ny opførelse af ny tunnel til cyklister til campus. #byenibevægelse #cyklisternesby #odenseby I Bergen forstår de at navngive stationerne, så man får lyst til at besøge dem... også selvom det re… I Bergen forstår de at navngive stationerne, så man får lyst til at besøge dem... også selvom det regner (hvad det gør ca 300 dage om året)☔️😅#byenibevægelse #bergenbybane #bergenby I Bergen Bybane har de været kreative med sproget i håb om at få passagererne til at tage mere hensy… I Bergen Bybane har de været kreative med sproget i håb om at få passagererne til at tage mere hensyn til hinanden. #byenibevægelse #bergenby #bybanen Det sidste trafikværn bliver placeret på Vestre Stationsvej, som nu er ensrettet mod øst. Det marker… Det sidste trafikværn bliver placeret på Vestre Stationsvej, som nu er ensrettet mod øst. Det markerer startskuddet på letbanearbejdet på stationsvejene, som kommer til at undergå store forandringer i de kommende år. Der bliver bygget boliger og erhverv på livet løs langs letbaneruten ind mod centrum. #odenseby #byenibevægelse #nyodense Kong Vinter har et fast greb om byen denne formiddag. Men det standser ikke IC-toget til Jylland. Om… Kong Vinter har et fast greb om byen denne formiddag. Men det standser ikke IC-toget til Jylland. Om få år vil der køre letbane henover Middelfartvejsbroen, så der kommer tog i flere etager. #byenibevægelse #odenseby#dsb Lysende kunst i Eventyrhaven i anledning af 150-året for H.C. Andersen som æresborger i Odense. Byen… Lysende kunst i Eventyrhaven i anledning af 150-året for H.C. Andersen som æresborger i Odense. Byen er i sandhed i bevægelse denne blæsende decemberaften og fyldt med liv i bymidten og langs med det kommende letbanetracé på Albanigade.#byenibevægelse #odenseby #hca Fortovet på Højstrupvej skal flyttes for at give plads til letbanen. Derfor ser vejen ud som den gør… Fortovet på Højstrupvej skal flyttes for at give plads til letbanen. Derfor ser vejen ud som den gør frem til nytår, hvor arbejdet flytter over i modsatte side. Så er de nye kørebaner, der skal laves. #højstrupvej #byenibevægelse #odenseletbane Letbaneprojektet giver ledige odenseanere mulighed for at stifte bekendtskab med bygge- og anlægsbra… Letbaneprojektet giver ledige odenseanere mulighed for at stifte bekendtskab med bygge- og anlægsbranchen. Det gælder for eksempel Frank, som lige nu er i løntilskudsjob med håb om fastansættelse hos entreprenørfirmaet Munck, der omlægger kabler på Campusvej. Odense Letbane har via en aftale med Byg Til Vækst forpligtet sig til, at 10 procent af de beskæftigede på anlægsarbejdet skal være lærlinge eller ledige i såkaldte snusepraktikker. #byenibevægelse #odenseby #bygtilvækst Nyt lys over Højstrupvej. Energi Fyn sætter nye energivenlige LED-lygtepæle op i sydsiden, da letban… Nyt lys over Højstrupvej. Energi Fyn sætter nye energivenlige LED-lygtepæle op i sydsiden, da letbanen skal køre i den nordlige side. De bliver med det såkaldte Københavner-armatur😊 #byenibevægelse #odenseby#bolbro Naboen har sat en 70 meter høj kran op. Nu begynder bygningen af TBT Tower endelig😊 Naboen har sat en 70 meter høj kran op. Nu begynder bygningen af TBT Tower endelig😊 I letbanen er vi hoppet med på kaffedillen og har investeret i en kaffetragt, så vi nu kan servere æ… I letbanen er vi hoppet med på kaffedillen og har investeret i en kaffetragt, så vi nu kan servere ægte, friskbrygget drypkaffe til gæsterne i vores skurvognsudstilling😊 Kig forbi Højstrupvej man-tor mellem 13-17 i denne og næste uge - og få en kaffe og en snak om letbanen.
Nyheder
×