Nabo til vejarbejdet
Mød os

Odense Letbane inviterer mulige bydere til infodag om byrums-entrepriser

11. januar 2016

 

Prækvalifikationen på udbuddet af Odense Letbanes såkaldte Civil Works-entrepriser er i gang. Torsdag 21. januar afholder Odense Letbane P/S en industridag for entreprenører, som er interesserede at deltage i udbuddet om at anlægge vejbaner, cykelstier og fortove omkring letbanen.

Fra sensommeren 2016 og frem til 2019 skal der anlægges nye cykelstier, vejbaner, fortove samt mastefundamenter på hele Odense Letbanes strækning fra Tarup til Hjallese. Hvem der skal stå for denne enorme byggeopgave bliver afgjort inden for et halvt års tid.

Prækvalifikationen på syv Civil Works-entrepriser langs hele letbanens strækning har været i gang siden slutningen af december. Senest 3. februar klokken 12.00 skal de entreprenører, der kunne tænke sig at deltage i udbuddene, melde deres interesse.


 Find mere info og hent annoncerne for aktuelle Civil Works-udbud her

 

For at sikre, at alle kan få den information, som er nødvendig, afholder Odense Letbane P/S torsdag 21. januar klokken 10.00 - 13.00 en industridag for interesserede entreprenører. Det er en infodag, som afholdes i Odense Congress Center.

- Vi har gjort os umage med at inddele entrepriserne på en måde, så der skabes den bedst mulige konkurrence på arbejdet, som går forud for skinner, master og letbanevognene. Derfor er der tale om syv entrepriser, hvor det både er muligt at byde på dem enkeltvist og samlet på alle syv eller samlet på de fire mindste entrepriser. Det betyder, at virksomheder af forskellig størrelse – altså både mindre og store entreprenører, har mulighed for deltage i prækvalifikationen, forklarer Mogens Hagelskær, der er administrerende direktør i Odense Letbane P/S, og fortsætter:

 - Jeg håber, at mange vil bruge industridagen til at sætte sig mere ind i, hvad de har mulighed for at deltage i. Det handler jo både om at flytte veje og fortove, men også om at skabe nogle helt nye byrum i Odense.


Tilmelding til industridag på mail

Udbuddet af Civil Works-entrepriserne er annonceret på dansk. De øvrige tre pakker er Rolling Stock (togsæt) og Transportation System (skinner, ledninger, stationer m.v.), hvor der allerede er prækvalificeret 15 virksomheder og konsortier. Samt Operations and Maintenance (drift og vedligeholdelse), som udbydes senere.

På industridagen vil de forskellige delaftaler blive præsenteret. De deltagende virksomheder vil desuden få information om, hvad de kan gøre for at komme i betragtning til at blive prækvalificeret til at deltage i udbuddene. Der vil være mulighed for at spørge ind til de enkelte entrepriser.

 

Tid og sted

Industridagen afholdes torsdag 21. januar kl. 10.00 – 13.00 (check ind fra kl. 09.30)

Odense Congress Center (OCC), Sal Odense 

Ørbækvej 350

5220 Odense SØ

www.occ.dk

Tilmelding til industridagen skal ske med navn, titel, firma og email-adresse for alle deltagere senest fredag 15. januar til odenseletbanepmo@odense.dk

 

Snart ansøgningsfrist på levering af bordursten

Ud over de syv entrepriser omkring anlæg af vejbaner og så videre udbydes en selvstændig kontrakt på at levere såkaldte bordursten. Det er store granitkantsten, som skal markere afgrænsningen af letbanearealet.

Det forventes, at der skal bruges omkring 20.000 bordursten i alt, som skal have en ensartet kvalitet og derfor komme fra det samme granitbrud.

Prækvalifikationen på dette udbud er også i gang netop nu. Deadline for at søge om at blive prækvalificeret til bordurstens-leverancen er fredag 22. januar klokken 12.00.

Aftalen om at levere bordursten er dog ikke på programmet på industridagen torsdag 21. januar, da der er tale om en særleverance.


 Find mere info og hent annoncerne for aktuelle Civil Works-udbud her


 

FAKTA OM UDBUD AF ODENSE LETBANES BYRUM:

Nu udbydes i alt syv entrepriser om anlæg af vejbaner, cykelstier, fortove og mastefundamenter på syv forskellige strækninger gennem Odense:

- Rismarksvej

- Idrætsparken/Vesterbro

- Vestre Stationsvej/Østre Stationsvej

- Albanigade/Benediktsgade

- Nyborgvej/Ørbækvej Nord

- Ørbækvej Syd/Campusvej

- Park&Ride/Hjallesegade

Ansøgningsfrist for prækvalifikationen på disse syv udbud er onsdag 3. februar klokken 12.00. Udbudsmaterialerne for hver af de syv entrepriser vil efter prækvalifikationen blive tilsendt de udvalgte tilbudsgivere fra medio 2016 til medio 2018.

Derudover udbydes entreprisen på levering af bordursten. Ansøgningsfristen for prækvalifikationen på dette udbud er fredag 22. januar klokken 12.00.

Senere udbydes desuden en entreprise om beplantning langs hele strækningen. Samt en slidlag- og afmærkningsentreprise.

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×