Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Udbud

Odense Letbane peger på Keolis til at køre letbanen

29. november 2018

 

Odense Letbane P/S er kommet et stort og afgørende skridt tættere på at indgå den sidste store hovedkontrakt i projektet – nemlig kontrakten, som handler om at drifte letbanen, når den åbner, forventeligt i slutningen af 2020.

Keolis Danmark A/S har, ud af de i alt fire bydere, givet den samlede mest fordelagtige pris. Sagt med andre ord - det bedste bud på pris og kvalitet. Derfor indstiller letbanen til Odense Byråd, at det godkender kontraktindgåelse med Keolis Danmark A/S.

 

God konkurrencen om at drifte og vedligeholde letbanen

 

Selvom der endnu alene er tale om, at letbanen peger på Keolis, så begynder administrerende direktør hos Odense Letbane Mogens Hagelskær at glæde sig.

- Vi har haft fire bydere helt frem til sidste og afgørende bud, hvilket er usædvanligt, når det gælder driftskontrakter. Det har været hårde, men frugtbare forhandlinger i det forløbne år. De første priser, vi fik fra byderne, var naturligt høje, så der har været et stykke vej at gå for alle parter i forhandlingerne – både om priserne og de konkrete løsninger. Jeg er derfor overbevist om, at vi har opnået den rigtige pris i det marked, vi bevæger os i. Og vigtigst – vi holder os inden for det samlede driftsbudgets rammer, så vi kan overlevere Odense Kommune en driftssikker letbane, der kan drives og vedligeholdes inden for det afsatte budget, lyder det fra Mogens Hagelskær, som tilføjer:

- En positiv medvirkende årsag til, at vi rammer budgettet, er renten. Den lave rente på vores lån til finansieringen af letbanen har givet os flere millioner ekstra om året at gøre godt med.

 

Se billederne: Letbanen bliver Odenses egen

 

Driftskontrakten løber i op til 15 år. Den samlede kontraktpris beløber sig til cirka 1,2 milliarder kroner.

Med en kommende indgåelse af driftskontrakten vil Odense Letbane have indgået kontrakter på alle fire hovedområder, som holder sig indenfor såvel anlægs- som driftsbudgettets rammer. De tre øvrige områder, hvor kontrakterne tidligere er indgået, drejer sig om flytning af veje, fortove og cykelstier, transportsystemet bestående af skinner, master, stationer, køreledninger og drifts- og vedligeholdelsescentret samt leveringen af de 16 letbanevogne.

Med indgåede kontrakter på alle fire hovedområder, er der opnået optimal sikkerhed for at kunne levere letbanen til prisen.

 

Sådan foregår sporarbejdet frem mod letbanens åbning

 

Såfremt politikerne godkender kontraktindgåelse med Keolis, så får Odense Letbane den samme operatør, som kører Aarhus Letbane og også Odenses bybusser.

- Keolis har stor erfaring med letbanedrift i Europa. Det, at de kører letbanen i Aarhus, betyder, at Odense fra dag ét får en operatør med også dansk erfaring, og som allerede har uddannede letbaneførere samt instruktører. Samtidig kender Keolis godkendelsesproceduren i Danmark, og de arbejder i forvejen sammen med vores togleverandør Stadler, der også har leveret vognene til Aarhus. Der er mange gode synergieffekter, siger Mogens Hagelskær.

Letbanedirektøren gør derudover opmærksom på, at der er forhandlet flere ekstra goder med ind i driftskontrakten.

- Vi har fået forhandlet en prissikkerhed på vedligehold ved en eventuel udvidelse af kapaciteten på linje 1 om nogle år ind i kontrakten. Vi har også forhandlet buserstatningskørsel ind i kontrakten, såfremt letbanen får driftsproblemer, og erstatningsbusdrift bliver nødvendig, lyder det fra Mogens Hagelskær.

Efter den formodede politiske godkendelse af kontraktindgåelsen vil kontrakten blive underskrevet kort før jul.

 

Hvad betyder den udsatte åbning af Aarhus Letbane for Odense?

 

FAKTA OM DRIFTEN AF ODENSE LETBANE

Letbanen er i alt 14,4 kilometer lang og har 26 stationer mellem Tarup Center i nord og Hjallese Station i syd

Hele turen fra endestation til endestation tager cirka 42 minutter

Odense Letbane vil køre alle ugens syv dage. Første tur bliver kørt omkring klokken 05, og sidste afgang ligger omkring midnat. Køreplanen bliver dog forskudt en time i weekenden.

Letbanen kører med afgang med 7½ minuts interval i dagtimerne på hverdage – på nær i skolernes sommer- og juleferie. I døgnets ydertimer samt i weekenden vil der blive skruet lidt ned for driften. Der vil højst gå et kvarter mellem hver afgang.

Billetsystemet kommer til at hænge sammen med bussernes, og prisen for at køre med letbanen vil følge bustaksterne, så man kan bruge sin letbanebillet i busserne og omvendt.

Billetten bliver købt gennem Rejsekortet eller med en mobil-app.

 

Følg letbanearbejdet i Odense - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse