Nabo til vejarbejdet
Miljø

Odense Letbane planter ny skov ved Odins Bro

5. juli 2016

 

Hver gang der fældes et træ i forbindelse med letbaneprojektet, skal der plantes to nye træer. Rigtig mange af disse kommer til at stå langs selve letbanelinjen, så de kan bidrage til at gøre Odense til en grønnere by. Enkelte steder er det dog nødvendigt at fælde såkaldt fredskov for at få plads til letbanen.

Det gælder på Rismarksvej samt ved Hestehaven og syd for Syddansk Universitet. Det skovareal, der fældes hér, skal også erstattes af det dobbelte skovareal.

Derfor anlægger Odense Letbane en helt ny erstatningsskov. Den nye skov bliver plantet tæt ved Odins Bro – på arealet mellem Mejlholmgade og kolonihaveforeningerne Egebæk og Hedvigslund.

 

Artiklen fortsætter under kortet

undefined

 

- Erstatningsskoven vil blive en bynær rekreativ skov, efterhånden som den vokser til. Vi planter cirka 1,8 hektar ny skov med mere end 7000 nye træer. Arbejdet begynder nu, hvor jorden skal pløjes og gøres klar. Hen over sommeren skal der harves for at holde ukrudt væk, og til foråret bliver de nye træer plantet, forklarer Claus Nielsen, der er projektleder for forberedende arbejder hos Odense Letbane P/S:

- Erstatningsskoven kommer til at bestå af hjemmehørende løvtræer. De to mest dominerende arter bliver bøg og stilkeg. Derudover vil der være navr, avnbøg og småbladet lind.

 

Hvem kan levere 1300-1600 nye vejtræer til Odense Letbane?

 

I brynet omkring skoven vil der blive plantet blomstrende og frugtbærende buske og træer som engriflet hvidtjørn, hassel, syren og hyld. Skovmuld, stubbe og store sten fra den skov, der fældes, vil også blive placeret på udvalgte områder i erstatningsskoven for at øge biodiversiteten.

Der bliver desuden pløjet et trekantet areal tæt ved Mejlholmgade, som grænser op til den nye skov. Det vil blive tilsået med blomstrende urter. By- og Kulturforvaltningen vil i løbet af efteråret 2016 drøfte med beboerne i kvarteret, hvordan området kan indrettes til et enkelt og robust parkområde med plads til for eksempel ophold, naturoplevelser og leg.

 

Hvordan bliver det grønne Odense sikret?

 

I forbindelse med etableringen af den nye skov laver forskere fra Københavns Universitet i øvrigt et tre-årigt forsøg med dækafgrøder af forskellige blomstrende urter i skovbunden. Der vil derfor være arealer i den nye skov både med og uden dækafgrøder.

Formålet med forsøget er at teste, om det er muligt at begrænse behovet for lugning og vedligeholdelse mellem træerne, mens skoven vokser op, ved at plante forskellige afgrøder, der kan kvæle ukrudt – og samtidig øge oplevelses- og naturværdien ved bynær skovrejsning.

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×