Nabo til vejarbejdet
Trafik

Kampagne skærper opmærksomhed på sikkerhed for bløde trafikanter

16. maj 2019

 

Byggeriet af Odense Letbane er nu i gang på stort set hele strækningen. Det skaber trængsel om pladsen for den øvrige trafik og dermed øget risiko for de bløde trafikanters færdsel. Og der sker af og til mere eller mindre alvorlige ulykker for de bløde trafikanter.

Derfor igangsætter Odense Letbane nu en kampagne, der skal øge opmærksomheden på, hvordan man færdes langs letbanebyggeriet – både som trafikant og som ansat på byggeriet.

 

VIDEO: De første måneder med sporarbejde i Odense

 

- Vi vil gerne med kampagnen sætte ekstra fokus på trafikanternes egen sikkerhed langs letbanebyggeriet. Det vigtigste er, at man som gående og cyklist ser sig godt for, tager hensyn til de andre trafikanter og kører efter forholdene, siger Rune Bager, chef for nabokommunikation i Odense Letbane.

Sikkerhedskampagnen består blandt andet af en række film til hjemmesiden, de sociale medier og Fynbus busserne. Når Folketingsvalget er ovre, er det planen at flytte kampagnen ud i gaderne med plakater langs vores byggepladser og ekstra markering af krydsningsmuligheder for gående ved byggeriet, så det er nemmere at se, hvor man skal gå over. 

 

Animationsfilm fra kampagnen, der opfordrer til at være ekstra opmærksom og tage hensyn til andre bløde trafikanter langs letbanens byggepladser.

 

Selvom arbejdet med at anlægge nye veje, cykelstier og fortove er ved at være afsluttet på store dele af strækningen, så vil der også i det næste års tid være reduceret plads langs letbanen.

Sporarbejdet, som er gået i gang på store dele af strækningen, kræver nemlig et arbejdsspor, som gør, at den øvrige trafik må deles om færre kvadratmeter. Og en særlig udfordring ved sporarbejdet er, at byggepladserne er forholdsvis langstrakte, da der skal lægges 18 meter lange skinner, og det helst skal foregå så sammenhængende som muligt.

- Derfor er det ekstra vigtigt – især for de gåendes egen sikkerhed – at de benytter de markerede overgange over vores byggepladser – og ikke forcerer byggepladsafspærringen, som vores entreprenører desværre alt for ofte ser. Det kan nemlig gå grueligt galt. Man kan ikke vide, hvordan underlaget er, og der kører store maskiner frem og tilbage over store afstande, slår Rune Bager fast.

 

Animationsfilm der opfordrer til at man som fodgænger bruger de markerede overgange - og ikke krydser ind over letbanens byggepladser - af hensyn til egen sikkerhed.

 

En del af kampagnen retter sig mod entreprenørernes ansatte, der dagligt ser, hvordan trafikanterne færdes – og som også har et medansvar for, hvordan afspærring og skiltning tager sig ud.

- Vi forventer, at entreprenørerne og deres ansatte gerne vil være med til at skærpe fokus på sikkerheden ved for eksempel ved at tjekke afspærringerne en ekstra gang inden de går hjem – eller huske hinanden på at lukke af for byggepladsen, når de forlader den. Det er jo også i deres interesse at undgå ulykker for trafikanterne, da de som entreprenører har ansvar for at forholdene rundt om byggepladserne er i orden og afmærkningen er opstillet ifølge de godkendte trafikplaner, siger Rune Bager.

 

Video der opfordrer entreprenører til at være med opmærksom på de bløde trafikanters sikkerhed.

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×