Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Mennesker

Odenseanerne er trods bøvl og gener generelt positive over for letbanen

22. december 2015

 

Siden maj har borgerne og erhvervslivet i Odense oplevet vejarbejde, støj og omkørsler på grund af arbejdet med at gøre byen klar til letbanen. Derfor er den generelle tilslutning til letbaneprojektet faldet en smule. Flertallet er dog fortsat positive, især blandt erhvervslivet er der stor forståelse for de gener, som arbejdet medfører.

58 procent af borgerne i Odense synes, at det er positivt eller meget positivt, at byen skal bygge en letbane. 27 procent synes, at det er negativt eller meget negativt. Blandt butiks- og erhvervslivet i Odense er de tilsvarende tal henholdsvis 65 procent positive eller meget positive og 18 procent negative eller meget negative.

Det viser en meningsmåling, som analyseinstituttet Megafon har foretaget for Odense Letbane P/S i november 2015. Megafon-målingen er gennemført via telefoninterview med i alt 410 borgere og 231 erhvervsdrivende fordelt på de fire mest berørte postnumre (5000 Odense C, 5200 Odense V, 5230 Odense M og 5260 Odense S).


Et forventet fald i tilslutning 

Megafon foretog en lignende undersøgelse i slutningen af 2014. Her var der lidt flere, der var positivt stemt over for letbaneprojektet, end der er i år. Henholdsvis 66 procent af borgerne og 71 procent af erhvervslivet var i december 2014 positive eller meget positive over for udsigten til en odenseansk letbane.

 

undefined

- Da vi lavede målingen sidste år, var Odense Letbane stadig et skrivebordsprojekt. Men nu har odenseanerne i mere end et halvt år mærket, hvordan byggeriet påvirker byen, og fortsat kommer til det frem til letbanen åbner i 2020. Mange har oplevet gener. Selvfølgelig især de umiddelbare naboer, men også trafikanterne, som har oplevet omkørsler, afspærringer og mange midlertidige ændringer i trafikforholdene, forklarer Mogens Hagelskær, administrerende direktør for Odense Letbane P/S, og fortsætter:

- Derfor havde vi forventet, at der nu er lidt færre, som er positivt stemt over for letbanen, end der var for et år siden. Vi hæfter os dog ved, at der fortsat er mange flere, der forholder sig positivt end det modsatte. Den gode stemning bekræftes i øvrigt af to mindre målinger, vi selv har lavet for nyligt specifikt blandt vores umiddelbare naboer på Stadionvej og Albanigade. De har siden foråret har været udsat for vejarbejde og gener. Her var cirka to ud af tre også fortsat positive over for letbaneprojektet. Det glæder mig meget.


Stor forståelse for bøvl og gener

Ét af de markante resultater af Megafons måling er, at både borgere og erhvervsliv i meget stor udstrækning har forståelse for, at der kan forekomme gener i perioden fra 2015-2020 i forbindelse med anlæggelsen af letbanen – fordi letbanen vil give fordele på længere sigt.

Dét udsagn erklærer 67 procent af borgerne sig overvejende eller helt enige i. Og for de erhvervsdrivende er det hele 81 procent, der bakker op om udsagnet.

- Det er ganske bemærkelsesværdigt, at det odenseanske erhvervsliv i så høj grad tænker på den lange bane. Og jeg synes helt generelt, at odenseanerne fortjener en stor ros og anerkendelse for at tage udfordringerne i stiv arm. Folk ved tilsyneladende godt, at det bliver skidt, før det bliver godt, slår Mogens Hagelskær fast.

Mogens Hagelskær imødeser dog, at næste års meningsmåling vil resultere i lavere tilslutning end dette års måling. I løbet af 2016 vil der nemlig blive arbejdet i op mod 10 strækninger ad gangen, hvilket vil belaste byen betydeligt.

Et andet resultat, som man kan aflæse af den aktuelle Megafon-måling, er, at vidensniveauet omkring letbaneprojektet generelt er steget. I 2014 angav 46 procent af borgerne, at de kendte godt eller virkelig godt til letbaneprojektet. Det tal er steget til 55 procent i år. En tilsvarende stigning ses blandt erhvervslivet.

 

undefined

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse