Nabo til vejarbejdet
Anlægsarbejde

Omkring 50 vejkryds bliver sikret til fremtidens trafik

1. marts 2018

 

Mange lyskryds langs det kommende letbanespor er for tiden under forandring. I alt bliver cirka 50 lyskryds fra Tarup i nord til Hjallese i syd bygget om, så både fodgængere, cyklister, biler og letbanen kan krydse og passere hinanden sikkert i fremtiden.

Letbanearbejdet i de mange kryds er omfattende og kompliceret.

Under jorden bliver der opbygget tekniske installationer. Der skal både lægges rør til at lede regnvand væk samt kabler og ledninger, som sikrer belysning og intelligent styring af trafiklysene – så de hele tiden bliver tilpasset trafikmængden og kørselsretningen for de enkelte trafikanter.

 

Zoom helt tæt på: Sådan bliver letbanen i dit nabolag

 

I vejniveauskal skal der skabes plads til letbanens skinner. Derfor bliver der flyttet rundt på vejbaner, helleanlæg, cykelstier, fortove og kantstene. Dette bliver gjort i flere etaper, så den trafikale påvirkning bliver så lille som mulig.

Samtidig bliver krydsene bygget op sådan, at eksempelvis svagtseende kan orientere sig ved hjælp af særlige ’taktile felter’ i belægningen. Også kørestole og barnevogne skal kunne passere sikkert ved hjælp af ramper ved kantstene.

Derudover skal der sikres det korrekte terrænfald på både fortove, cykelstier og vejbaner. Regnvand må ikke kunne hobe sig op, men skal løbe mod nærmeste kloak. Alle flader bliver samtidig tilpasset de tilstødende ejendomme og arealer.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

undefined
Dette er ét af de kryds, der for tiden er under ombygning – hvor Nyborgvej møder Ejbygade og Ørbækvej. Tegningen viser den fremtidige vejgeometri med letbanesporet og stationen ’Korsløkke’, skiftespor til den mulige etape 2 af letbanen, vejafmærkning og skilte, afvanding, trafiksignaler, belysning og fremtidig belægning.

 

Oven over jorden bliver trafikskilte, lysregulering og belysning placeret, så alle trafikanter i fremtiden kan orientere sig sikkert, uanset hvor de befinder sig.

Fremtidens trafikmønster i de mange kryds bliver sådan, at letbanen i teorien ikke kan komme i nærkontakt med den øvrige trafik. I hvert fald så længe alle overholder skiltning og lysregulering.

Letbanen vil nemlig altid have ’grøn pil’, når den kører frem eller svinger i et kryds – og dermed fri bane, hvis alle følger færdselsreglerne.

 

Frosten sætter en midlertidig stopper for letbanearbejde

 

Erfaringen fra både udlandet og Aarhus er dog, at ulykker og sammenstød mellem letbanen og andre trafikanter ikke kan undgås helt.

Letbanetog er en ny faktor i trafikken i Danmark, som mange skal vænne sig til. Nogle kan for eksempel misforstå (eller ignorere) et svingforbud, eller de kan komme til at køre over for rødt. Det er i disse situationer, der kan være risiko for sammenstød.

Selvom trafikken i fremtiden burde glide glat i byens lyskryds, giver vejarbejdet udfordringer for trafikanterne, mens det står på. Så vidt muligt bliver trafikken holdt åben i alle retninger under arbejdet – men det kan ikke lade sig gøre alle steder, da der er brug for arbejdsrum.

Ombygningen af kryds sker ad flere omgange. Det er nødvendigt for, at byens trafik kan fungere i dagligdagen. Anlægsarbejdet skal desuden løbende følge ombygningen af de tilstødende veje og letbanesporet – så infrastrukturen hænger sammen og fungerer både over, på og under jorden.

 

Følg letbanearbejdet i Odense - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Den smukke bevaringsværdige platanallé på Middelfartvej skal selvfølgelig blive stående langs letban… Den smukke bevaringsværdige platanallé på Middelfartvej skal selvfølgelig blive stående langs letbanen. Nogle af træerne må dog flyttes et par meter, for at der er plads til letbanestationen. Heldigvis findes der en sej maskine, så træerne kan flyttes med rodnet og hele molevitten, så de kan gro videre et nyt sted 👌🏻 (foto: @kennett_krebs) #byenibevægelse #odenseletbane #odenseby Vi gør klar til at guide cyklister til SDU rundt, når semesteret begynder i morgen. Campusvej er nem… Vi gør klar til at guide cyklister til SDU rundt, når semesteret begynder i morgen. Campusvej er nemlig spærret for cykler pga letbanearbejde og ny opførelse af ny tunnel til cyklister til campus. #byenibevægelse #cyklisternesby #odenseby I Bergen forstår de at navngive stationerne, så man får lyst til at besøge dem... også selvom det re… I Bergen forstår de at navngive stationerne, så man får lyst til at besøge dem... også selvom det regner (hvad det gør ca 300 dage om året)☔️😅#byenibevægelse #bergenbybane #bergenby I Bergen Bybane har de været kreative med sproget i håb om at få passagererne til at tage mere hensy… I Bergen Bybane har de været kreative med sproget i håb om at få passagererne til at tage mere hensyn til hinanden. #byenibevægelse #bergenby #bybanen Det sidste trafikværn bliver placeret på Vestre Stationsvej, som nu er ensrettet mod øst. Det marker… Det sidste trafikværn bliver placeret på Vestre Stationsvej, som nu er ensrettet mod øst. Det markerer startskuddet på letbanearbejdet på stationsvejene, som kommer til at undergå store forandringer i de kommende år. Der bliver bygget boliger og erhverv på livet løs langs letbaneruten ind mod centrum. #odenseby #byenibevægelse #nyodense Kong Vinter har et fast greb om byen denne formiddag. Men det standser ikke IC-toget til Jylland. Om… Kong Vinter har et fast greb om byen denne formiddag. Men det standser ikke IC-toget til Jylland. Om få år vil der køre letbane henover Middelfartvejsbroen, så der kommer tog i flere etager. #byenibevægelse #odenseby#dsb Lysende kunst i Eventyrhaven i anledning af 150-året for H.C. Andersen som æresborger i Odense. Byen… Lysende kunst i Eventyrhaven i anledning af 150-året for H.C. Andersen som æresborger i Odense. Byen er i sandhed i bevægelse denne blæsende decemberaften og fyldt med liv i bymidten og langs med det kommende letbanetracé på Albanigade.#byenibevægelse #odenseby #hca Fortovet på Højstrupvej skal flyttes for at give plads til letbanen. Derfor ser vejen ud som den gør… Fortovet på Højstrupvej skal flyttes for at give plads til letbanen. Derfor ser vejen ud som den gør frem til nytår, hvor arbejdet flytter over i modsatte side. Så er de nye kørebaner, der skal laves. #højstrupvej #byenibevægelse #odenseletbane Letbaneprojektet giver ledige odenseanere mulighed for at stifte bekendtskab med bygge- og anlægsbra… Letbaneprojektet giver ledige odenseanere mulighed for at stifte bekendtskab med bygge- og anlægsbranchen. Det gælder for eksempel Frank, som lige nu er i løntilskudsjob med håb om fastansættelse hos entreprenørfirmaet Munck, der omlægger kabler på Campusvej. Odense Letbane har via en aftale med Byg Til Vækst forpligtet sig til, at 10 procent af de beskæftigede på anlægsarbejdet skal være lærlinge eller ledige i såkaldte snusepraktikker. #byenibevægelse #odenseby #bygtilvækst Nyt lys over Højstrupvej. Energi Fyn sætter nye energivenlige LED-lygtepæle op i sydsiden, da letban… Nyt lys over Højstrupvej. Energi Fyn sætter nye energivenlige LED-lygtepæle op i sydsiden, da letbanen skal køre i den nordlige side. De bliver med det såkaldte Københavner-armatur😊 #byenibevægelse #odenseby#bolbro Naboen har sat en 70 meter høj kran op. Nu begynder bygningen af TBT Tower endelig😊 Naboen har sat en 70 meter høj kran op. Nu begynder bygningen af TBT Tower endelig😊 I letbanen er vi hoppet med på kaffedillen og har investeret i en kaffetragt, så vi nu kan servere æ… I letbanen er vi hoppet med på kaffedillen og har investeret i en kaffetragt, så vi nu kan servere ægte, friskbrygget drypkaffe til gæsterne i vores skurvognsudstilling😊 Kig forbi Højstrupvej man-tor mellem 13-17 i denne og næste uge - og få en kaffe og en snak om letbanen.
Nyheder
×