Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Letbane

Ophæng til kørestrøm monteres nu i facader

2. oktober 2020

 

I oktober måned monterer letbanens entreprenør ophæng til kørestrøm i facader langs letbanen. Ophængene er en del af det samlede kørestrømsanlæg, der skal forsyne letbanetogene med 750 volt jævnstrøm fra Tarup i nord til Hjallese i syd.

Kørestrømmen bliver ophængt i udvalgte facader for at minimere antallet af kørestrømsmaster i byrummet.  Når letbanen vurderer, at kørestrømmen skal hænges op i en facade, sker det ud fra flere kriterier. F.eks. skal facaden være tæt nok på letbanen, bygningen skal være solid og af en vis højde, og der skal ikke være vinduer, altaner og døre i umiddelbar nærhed af ophænget.

- Da vi udpegede placeringen af kørestrømsmaster og facadeophæng, skete det efter grundige forundersøgelser, siger projektleder Søren Steen Thrane.

Det er nemlig lidt af et puslespil at få placeringen af kørestrømsanlægget til at gå op på den 14,5 kilometer lange strækning.  

- Ud over at bygningerne skal være egnede, så er det også afgørende, at afstanden mellem de enkelte master og ophæng ikke varierer for meget.  Belastningen fra kørestrømsledningerne skal fordeles jævnt på de enkelte ophæng og master for at skabe et solidt anlæg, der kan fungere i mange år med minimal vedligeholdelse, uddyber Søren Steen Thrane.

 

Kørestrømsmaster bliver i flot design

 

Den konkrete montering af ophængene sker ved, at entreprenøren opsætter en lift foran ejendommen, borer en gevindstang ind i både yderste og inderste facademur cirka 5,5 meter over jorden, fastgør gevindstangen i muren og monterer ophænget. Nogle dage efter vender entreprenøren tilbage med liften og laver en test, der viser, om ophænget sidder godt nok fast.

Forud for monteringen af ophængene er der indgået aftale med ejerne af de bygninger, der får monteret et ophæng.

Der bliver monteret cirka 75 ophæng på strækningen fra Middelfartvej til og med Nyborgvej. I bymidten, hvor der over de seneste år er skudt mange nye bygninger i vejret, er ophænget tænkt ind i selve byggeriet af de nye ejendomme. Det er således ikke nødvendigt at eftermontere ophæng i den del af byen.

Langs den resterende del af letbanestrækningen bliver der udelukkende benyttet kørestrømsmaster, der alle er malet i den såkaldte odensegrå, der også bruges til trafiksignaler og gadebelysning langs letbanen i indre by for at skabe et ensartet udtryk.

Der, hvor kørestrømmen ikke bliver hængt op ved hjælp af ophæng på facaderne, er der sat kørestrømsmaster op, som her i krydset ved Nyborgvej og Ørbækvej (foto: Lasse Olsson).

 

Følg letbanearbejdet - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

 • Del af Østre Stationsvej bliver indsnævret

  Del af Østre Stationsvej bliver indsnævret

  Fra mandag 2. august og frem til midten af september bliver Østre Stationsvej indsnævret på strækningen fra Nørregade og frem til krydset ved Thomas B. Thriges Gade.
  23. juli 2021
 • Letbanekunst på Tarup Bibliotek

  Letbanekunst på Tarup Bibliotek

  Fra onsdag 26. maj og fire uger frem kan du opleve letbanens navne fortolket i kunstneriske ord og billeder i en udstilling på Tarup Bibliotek.
  26. maj 2021
 • Hvorfor har letbanen ingen bomme?

  Hvorfor har letbanen ingen bomme?

  Odense Letbane passerer hen over talrige vejkryds, kørebaner og cykelstier på turen gennem Odense – men ikke ét eneste sted går der bomme ned, når toget kommer.
  21. maj 2021
 • Sikkerhed for letbanens naboer

  Sikkerhed for letbanens naboer

  Når du som nabo skal pudse vinduer, rense tagrender eller flytte – så er det vigtigt, at du ikke kommer for tæt på letbanens kørestrøm eller opholder dig i letbanens spor.
  14. maj 2021

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse