Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Historisk

Palnatokesvej Station: Det muliges kunst

29. januar 2019

 

En af de største udfordringer med at finde plads til letbanens stationer har været, da Palnatokesvej Station skulle placeres. Strækningen fra Frederiksgade til Nansensgade er med sine kun nogle og tyve meter i bredden ét af de smalleste byrum på hele letbanestrækningen.

Derfor har planlæggerne fra Odense Kommune og deres rådgivere undersøgt forskellige placeringer, inden de nåede frem til den nuværende beliggenhed umiddelbart vest for krydset Palnatokesvej-Reventlowsvej-Nyborgvej.

(Artiklen fortsætter under kortet)


Palnatokesvej Station i krydset ved Nyborgvej, Palnatokesvej og Reventlowsvej set på Odense Letbanes detaljekort.


I det oprindelige forslag blev der lagt op til, at der skulle rives ejendomme ned i krydset. Det blev undgået ved at optimere projektet. Odense Byråd ønskede nemlig ikke at ekspropriere ejendomme, hvis det kunne undgås - både af hensyn til beboerne og økonomien i projektet samt for at bevare den arkitektoniske helhed i byrummet.

For at gøre det så nemt som muligt at komme hen til stationen for lokalområdets brugere af letbanen, har det været en prioritet at placere stationen tæt på krydset. Det giver et bedre passagerflow, at stationen ligger tæt på flere veje. Desuden skal den ligge med en rimelig afstand til både stationen på Benedikts Plads og ved Østerbæksvej.

 

Derfor ligger letbanens stationer, hvor de gør


Der har også været fremsat ønsker om, at stationen blev placeret øst for krydset. Det har dog af flere grunde ikke har været muligt eller ønskeligt.

Trafikmængden på den vestlige side af Palnatokesvej-Nyborgvej-krydset er noget mindre end på den østlige side, da der er mange biler, der drejer ad enten Reventlowsvej eller Palnatokesvej. Netop den mindre trafik vest for krydset har været med til at skabe den nødvendige plads til stationen.

For hermed kunne Fyns Politi tillade, at hastigheden bliver nedsat til 40 km/t. Og det har gjort det lovligt ifølge Vejloven at sløjfe cykelstien på den inderste del af Nyborgvej til fordel for en bredere vejbane på fire meter, hvor det ifølge Politiet er sikkert for cyklister at færdes.

Dette ville ikke have været muligt øst for krydset, og derfor ville en placering af stationen på denne side have krævet, at der blev revet bygninger ned.

 

Ny banegårdsplads binder byliv og kollektiv trafik sammen

 

Ikke desto mindre har det været nødvendigt at file på andre elementer i byrummet for at få plads til stationen vest for krydset. Selve perronerne bliver lidt smallere, end de ellers normalt er på letbanens stationer. Odense Kommunes vejmyndighed har desuden accepteret, at fortovet får en bredde på 1,1 meter, hvilket er lidt smallere end de normale retningslinjer for kommunens fortove. 

Dermed er det lige akkurat blevet muligt at indpasse en letbanestation på den vestlige del af Nyborgvej, der skal betjene det relativt store lokalområde i kvartererne omkring Reventlowsvej, Palnatokesvej, Schacksgade og Rødegårdsvej.

Det er i høj grad det muliges kunst at bygge letbane ind gennem en bykerne som Odenses.

 

Følg arbejdet med Odense Letbane - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse