Nabo til vejarbejdet
Anlægsarbejde

Platantræer på Middelfartvej flyttes for at gøre plads til letbanen

13. marts 2018

 

Onsdag 14. marts skal der flyttes en del træer på Middelfartvej mellem Christmas Møllers Vej og Hauges Plads. Det er nogle af de gamle platantræer, der udgør den flotte allé, som karakteriserer indkørslen fra Bolbro til Odense C.

Træalléen bliver bevaret i det færdige letbaneprojekt. Men for at bevare den gruppe træer, som står, hvor der i fremtiden skal ligge en letbanestation og buslommer på begge sider af stationen, er det nødvendigt at flytte nogle af dem et par meter længere ind mod husmurene. Enkelte af dem bliver flyttet til Møllemarksvej. Det er en større proces, som involverer en stor specialmaskine.

Som forberedelse til træflytningen har det i den sydlige side været nødvendigt at fjerne et gammelt fjernvarmerør og flytte et vandrør, som har ligget i det areal, hvor træerne i fremtiden skal stå. Derfor har der i den seneste uges tid været opgravninger på begge sider af Middelfartvej i græsarealet, hvor træerne skal stå.

 

Se indslag fra TV 2 Fyn om træflytningen her

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

undefined
Det kræver en stor specialmaskine at grave et helt træ med rod op i én skovlfuld og flytte det et par meter. Foto: Kennett Krebs

 

Arbejdet med at flytte træerne på Middelfartvej begynder efter planen klokken 07.00 onsdag morgen, og det forventes at vare hele dagen og eventuelt noget af dagen efter.

Der vil være arbejde med store maskiner ud for ejendommene på hele strækningen på begge sider af Middelfartvej, og arbejdet kan medføre kortvarige lukninger af indkørsler, støj og støv, ligesom fodgængere og cyklister kan være nødsaget til at vælge andre veje i kortvarige perioder.

 

Der kommer dobbelt så mange træer foran Idrætsparken

 

Arbejdet foregår ifølge planen inden for normal arbejdstid fra 07.00 til senest klokken 18.00. Der kan dog ske uforudsete hændelser, som ændrer på arbejdets udførelse.

Helt generelt gør Odense Letbane, hvad der er muligt for at bevare gamle træer, der karakteriserer et område, som det er tilfældet her. Og hver gang det er nødvendigt at fælde et vejtræ for at skabe plads til fremtidens vejbaner, stier og letbane, er Odense Letbane ifølge lokalplanen forpligtet til senere at plante to træer.

 

 Følg letbanearbejdet på Middelfartvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×