Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Anlægsarbejde

VIDEO: Ru skinner og ”flatspots” kan give støj og vibrationer under test

22. december 2021

 

Flere borgere langs letbanen har oplevet støj og vibrationer i forbindelse med letbanens testkørsler, og det vil sandsynligvis fortsætte nogen tid endnu. Det forklarer projektleder Søren Thrane fra Odense Letbane. Han er med til at gennemføre en del af testkørslerne sammen med letbanens entreprenører:

- Vi er opmærksomme på, at der kan forekomme støj og vibrationer ved testkørslen, og vi ved godt, at det kan være generende for nogle naboer. Men der bør ikke være grund til bekymring. Vi tester tog og system netop for at finde og løse de fejl og udfordringer, der altid vil være, når man skal indkøre et nyt togsystem. Når letbanen åbner for passager, forventer vi imidlertid, at naboerne vil opleve meget mindre støj og færre vibrationer.

(Artiklen fortsætter under videoen.)


Der er særligt tre forhold, der skaber støj og vibrationer nu.
 

- Før det første skal skinnerne køres til, så de bliver glatte. Lige nu er der rust på overfladen af skinnerne, men den vil forsvinde, når de er blevet kørt rigtigt til, forklarer Søren Thrane og tilføjer, at der skal køres mere end 12.000 kilometer på hele strækningen, før letbanen åbner – det vil have stor betydning i forhold til at dæmpe støjen.

- For det andet har nogle af letbanetogenes hjul såkaldte ”flat spots”, det vil sige flade steder, der gør, at hjulet ikke er helt rundt. Flat spots opstår ved opbremsninger, men kan fjernes med en hjuldrejemaskine, som er installeret i letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter.

Letbanens entreprenør er for tiden i gang med at tage hjuldrejemaskinen i brug som en fast del af togenes løbende vedligehold.

Klar til testkørsel på hele strækningen

 

For det tredje, slår Søren Thrane fast, er letbanen nu i en testfase:

- I testfasen bliver tog og system af og til presset mere, end de vil gøre i normal drift, ved f.eks. bremse- og accelerationstest. Det kan også give ekstra støj. Men når letbanen er i drift, bliver kørslen helt generel mere jævn og rolig.  

Søren Thrane tilføjer, at letbaneentreprenøren skal dokumentere, at letbanen overholder de støj- og vibrationsgrænser, som er fastsat i miljølovgivningen. Det sker umiddelbart inden, letbanen går i drift, når hjulene er drejede af og skinnerne kørt glatte.

Endelig hører det, at letbanen som nyt transportmiddel i Odense kommer med en ny lyd, som det er naturligt at lægge mere mærke til. Især her i begyndelsen.   

- Letbanen er ikke lydløs, men vi forventer, at de fleste vil opleve den ligesom f.eks. busser og lastbiler, når testkørslen er afsluttet. 

Oplever du støj eller vibrationer fra letbanen, eller har du andre spørgsmål, opfordres du til at kontakte Odense Letbane.

Kontakt Odense Letbane

Få seneste nyt fra Odense Letbane - tilmeld dig nyhedsbrevet

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse