Om Odense Letbane
Nabo til vejarbejdet
Trafik

Sådan bliver trafikken påvirket på de næste arbejdsstrækninger

10. september 2015

 

By- og Kulturudvalget i Odense har tirsdag den 8. september godkendt trafikplanerne for fem strækninger, hvor forsyningsselskaberne i løbet af 2016 skal flytte deres rør og ledninger for at bane vej for, at letbanen senere kan blive anlagt.

Derfor er det muligt at offentliggøre, hvordan trafikken bliver påvirket, når gravemaskinerne går i gang. De største ændringer i forhold til det normale sker på Højstrupvej og i Benediktsgade, mens Middelfartvej og Vesterbro bliver påvirket i mindre grad.


En del af Højstrupvej lukkes

På Højstrupvej er ledningsarbejdet delt op i to dele. Fra januar til marts 2016 foregår arbejdet på Højstrupvej ved stadion, og her bliver trafikafviklingen opretholdt uændret.

Til gengæld er det nødvendigt at lukke den resterende del af Højstrupvej, fra Rismarksvej til Møllemarksvej, når der graves her fra april til december 2016. Det vil i denne periode kun være tilladt med ensrettet ærindekørsel i retning mod Møllemarksvej.

Læs mere om Højstrupvej på denne side.


Benediktsgade bliver ensrettet

På Benediktsgade står en række gamle træer i midterrabatten, som ønskes bevaret, da de i høj grad er med til at bidrage til letbanens grønne profil. Derfor er det ikke muligt at opretholde trafik i begge retninger, da der vil være stor risiko for, at store køretøjer rammer cyklister eller hinanden med sidespejlene, når vejen indsnævres på grund af gravearbejdet.

Benediktsgade bliver derfor ensrettet for alle motorkøretøjer, både busser og biler, i retning mod Frederiksgade. Denne løsning er nødvendig i de første fem måneder af perioden med ledningsflytninger, der samlet varer fra marts til september 2016.

Læs mere om Benediktsgade på denne side.


Middelfartvej og Vesterbro

På Middelfartvej bliver der lavet ledningsarbejde fra januar til juli 2016. Trafikken bliver opretholdt i begge retninger, men bredden af vejbanen vil blive indsnævret for at skabe plads til gravemaskinerne. Fra juni 2016 vil der desuden foregå arbejde på broen over jernbanen, som skal forstærkes for at blive forberedt til letbanen.

Læs mere om Middelfartvej på denne side.

Fra juli til december 2016 bliver der arbejdet på Vesterbro – fra Grønløkkevej til Vestre Stationsvej. Her bliver trafikken opretholdt uændret i forhold til det normale. På et tidspunkt vil krydset mellem Grønløkkevej og Middelfartvej/Vesterbro blive påvirket, da der ligger forsyningsledninger midt i vejbanen.

Læs mere om Vesterbro på denne side.


Generelt for alle strækninger

Undervejs i ledningsarbejdet vil der forekomme midlertidige lukninger på alle strækninger, fordi der skal graves på tværs af vejen. Disse vejlukninger vil foregå som aften-, nat- eller weekendarbejde, så der bliver færrest mulige gener for trafikken.

Derudover bliver adskillige busruter påvirket af arbejdet. Husk at du altid kan holde dig orienteret om ændringer i busplanerne på Fynbus’ hjemmeside.

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse