Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Sporarbejde

Sådan kommer letbanens transformerstationer til at se ud

9. maj 2019

 

Letbanen kører som bekendt på strøm. Den kommer fra luftledninger, som er spændt op i master og omkringliggende bygninger. Og for at få strømmen ud i luftledningerne bliver der bygget i alt otte transformerstationer langs hele letbaneruten.

De otte transformerstationer har et ganske praktisk formål: At omforme strømmen fra Energi Fyns højspændingsnet, så den passer til letbanetogene. Nærmere bestemt fra 10.000 volt vekselstrøm til 750 volt jævnstrøm.

 

VIDEO: De første måneder med sporarbejde i Odense

 

Men selvom formålet er praktisk, er det også meningen, at letbanen skal være med til at give byen Odense et æstetisk løft – med ny infrastruktur, gennemtænkt design, nyanlagte pladser og masser af grønne elementer. Derfor bliver de otte transformatorstationer også lavet i et flot design, hvor det praktiske går op i en højere enhed med det æstetiske.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

 

De første transformerstationer er allerede ved at blive bygget. For eksempel på Hestehaven og på Højstrupvej, hvor man måske har bemærket nogle ret massive betonkonstruktioner.

Den kraftige beton er en vigtig del af bygningerne elektriske isolering. Men den rå beton er dog langt fra bygningernes endelige udseende.

Ydervæggene bliver nemlig beklædt med bølgepressede stålpaneler, som er monteret med trælameller. Og på taget bliver der lagt et levende grønt lag af ’sedum’, også kaldet stenurt. Det er hårdføre planter af sukkulenttypen, der kun kræver et minimum af pleje.

Tilsammen vil trælamellerne og det grønne tagdække skabe et organisk, moderne og neutralt udtryk.

 

Mere end 3000 ton stål: Kom tæt på letbanens skinner

 

En enkelt af de otte transformerstationer er dog i spil til at få en anden beklædning. Det gælder transformerstationen på Thomas B. Thriges Gade, tæt på Odense Banegård Center. Her går overvejelserne for tiden på, hvad der vil give mest mening i sammenhæng med den omgivende bygningsmasse.

Indvendigt er de otte bygninger fyldt med det udstyr, der omformer og styrer energitilførslen til drift af letbanen. Derudover består udstyret af diverse sikkerhedsforanstaltninger, for eksempel mod brand. Enkelte transformerstationer kan desuden få installeret et toilet til brug for letbaneførerne.

 

Master til kørestrøm bliver i flot design - de første er nu sat op

 

Det er modstanden i de strømførende ledninger, der gør det nødvendigt med flere transformerstationer langs strækningen. Odense Letbane strækker sig over mere end 14 kilometer, og over så store afstande vil det føre til et væsentligt tab af strøm, hvis der ikke er flere transformerstationer undervejs.

Samtidig er det også vigtigt, at letbanens drift kan opretholdes, hvis én eller flere transformerstationer skulle opleve nedbrud.

De fleste transformerstationer vil få et areal på cirka 7 x 12 meter. Transformerstationen tættest på letbanens kontrolcenter i Hjallese vil dog være større.

 

HER LIGGER DE OTTE TRANSFORMERSTATIONER

1. På Rismarksvej tæt på endestationen ved Tarup Center

2. Tæt på krydset Højstrupvej/Stadionvej

3. Ved krydset Thomas B. Thriges Gade/Hans Mules Gade

4. I en baggård tæt på krydset Nyborgvej/Palnatokesvej

5. Bag Netto ved krydset Nyborgvej/Ejbygade

6. Tæt på SDU’s hovedindgang på Campusvej

7. Nær letbanens kontrolcenter ved Munkebjergvej

8. Ved Hjalleseparken på Hestehaven

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse