Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Sporarbejde

Se billederne: Fuld gang i byggeriet af letbanens kontrolcenter

20. september 2019

 

Sporarbejdere, betonstøbere, svejsere og landmålere. Og tømrere, murere, montører og elektrikere. Og en masse andre specialister foruden en stab af sjakbajser og byggeledere.

Jo, lige nu vrimler det med mennesker på letbanens store kontrol- og vedligeholdelsescenter ved Munkebjergvej, hvor en hob af forskellige professioner for tiden har deres gang.

 

Første letbanetog til Odense er klar til første test

 

Odense Letbanes entreprenør på sporarbejdet, COMSA, koncentrerer mange af kræfterne i området omkring kontrolcenteret – for at sikre, at det er klart til at modtage de første letbanetog, når de kommer til Odense omkring nytår.

Der er endnu et stykke vej til det færdige resultat. Men hver dag byder på fremskridt, og både indenfor og udenfor kan man se kontrol- og vedligeholdelsescentret tage form.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)


Fra oven kunne man allerede i august, hvor dette dronefoto er taget, fornemme kontrolcentrets færdige grundplan. Munkebjergvej ligger til venstre i billedet, mens selve letbanesporet løber på tværs op mod træerne i toppen af billedet. Herfra fører sidespor ind til kontrolcentrets grund, hvor de fører i en bue syd om bygningen til opmarchpladsen på nordsiden. Flere spor vil føre ind gennem store porte, som ses på bygningens østside. På taget vil der senere blive installeret 255 solpaneler, som kan bidrage med mere end 80.000 kWh strøm årligt til bygningens drift.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)


Uden for kontrolcentret kan man opleve flere faser af skinnearbejdet – støbning af betonunderlag samt tilretning, svejsning og faststøbning af skinnerne, der skal forbinde hovedkvarteret med resten af letbanesporet. Derudover er masterne til kørestrøm også rejst, ligesom der er begyndt at komme tværgående bomme på masterne, som køreledninger skal hænges op i. Den nærliggende transformerstation står også næsten færdig – på nær den ydre beklædning og enkelte installationer. Den skal forsyne kontrolcentret samt en del af letbanestrækningen med 750 volt jævnstrøm.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)


På ydersiden af bygningen er der ved at blive monteret mørkegrå metalpaneler. Men der foregår også rigtig meget inde bag murene. Én af mange udfordringer består i at få sporet udenfor til at passe med de, der skal lægges indenfor – så togene kan køre ind på vedligeholdelsescentret. Det er et præcisionsarbejde for landmålerne at få skinnerne til at passe i både niveau og horisontalt. I baggrunden af billedes ses desuden en silo til sand. Letbanetogene får påfyldt sand, som kan sprøjtes ud over skinnerne for at forbedre friktionen, når der er glat føre.

 

Vi bygger letbanen: Togmanden

 

(Artiklen fortsætter under billedet)


Den store værkstedshal kommer til at rumme flere letbanespor. Til venstre i billedet skal ligge et spor, som går hen over en drejebænk til hjulafretning. Her skal letbanetogenes hjul jævnligt slibes til, så de passer perfekt ned i skinnernes riller. Det skal sikre, at friktionen bliver så lille så mulig, så der ikke kommer uhensigtsmæssig støj, når togene kører. De to midterste spor går hen over to lange værkstedsgrave. De har parallelle platforme i højde med togenes tage, så det er muligt at lave grundig service. Der er lavet plads til, at det muligt at etablere endnu et spor med værkstedgrav ved siden af de to andre - hvis det med tiden skulle blive nødvendigt på grund af en større flåde af letbanetog.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)


Ud over sporene med værkstedgrave skal der også være et spor, som går hen over et ’bogie turntable’. Her kan togenes hjulkasser, de såkaldte bogier, afmonteres og køres ind på et mindre værksted for service og reparation. Der kommer desuden et ekstra letbanespor, som går gennem vaskehallen på sydsiden af bygningen. Her er der også en værkstedsgrav samt platforme i den ene ende af hallen, så der kan udføres daglig service.

 

VIDEO: Elevatortårne bliver hejst på plads på Hjallese Station

 

(Artiklen fortsætter under billedet)


Ud over værksted, reservedelslager og vaskehal rummer bygningen ved Munkebjergvej også kontorer, mødelokaler og køkkenfaciliteter til letbanens ansatte. Samt selvfølgelig selve kontrolcentret, der bliver hjertet i letbanens drift. Herfra skal driften styres via store skærme, kontrolpaneler og computere. Elektrikere og montører er derfor i fuld gang med at trække kilometervis af ledninger til de mange installationer.

 

Følg letbanearbejdet i Hjallese - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse