Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Togsæt

Se letbanen i øjnene: Kampagne skaber opmærksomhed på ny trafikant

20. april 2020

 

Meget snart begynder letbanens testkørsel på Hestehaven, og i 2021 fortsætter arbejdet med at teste letbanens systemer og tog på hele letbanestrækningen. Letbanen er et helt ny element i den odenseanske trafik, som alle – både bilister, cyklister og gående – skal vænne sig til og lære at begå sig i nærheden af.

Derfor lancerer Odense Letbane og Odense Kommune i fællesskab en sikkerhedskampagne med det enkle budskab ’Se letbanen i øjnene’ for at sætte fokus på, at letbanen kræver, at man er særligt opmærksom i trafikken.

Kampagnesiden www.seletbanen.dk


- Grundlæggende er det fuldstændigt sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at letbanen begynder at køre. Alle lyskryds og trafikforhold er indrettet efter den nye trafikant i byen – og så længe man overholder færdselsreglerne, er man på den sikre side, siger kontorchef Rasmus Bach Mandø fra Trafik og Mobilitet i Odense Kommune:

- Erfaringen fra letbanen i Aarhus viser, at ulykker sker, når letbanens medtrafikanter ikke er opmærksomme nok. Kampagnen skal derfor sætte ekstra fokus på, at man ikke bare kan køre på autopilot og lade vanen styre. Det kræver en fornyet opmærksomhed på trafikken, indtil man er blevet fortrolig med, hvordan letbanen kører, og hvordan man skal agere i forhold til den.

 

(Artiklen fortsætter under faktaboksen)

Dette skal du især være opmærksom på

Et fyldt letbanetog kan veje op mod 60 ton, og derfor vil man altid blive den lille i et sammenstød. Heldigvis sker der som regel kun materiel skade, når der sker ulykker – for ofte kan letbaneføreren nå at bremse og sænke hastigheden inden et sammenstød.

Men letbaneføreren kan ikke dreje toget og undvige. Så disse ting skal du være ekstra opmærksom på, når letbanetogene begynder at køre i Odenses trafik:

 

Tag musikken ud af ørerne

Letbanen kører næsten lydløst. Derfor kræver det en anden form for agtpågivenhed, når du vil krydse letbanens spor, end du er vant til. Hvis du for eksempel går med musik i ørerne, kan du godt høre biler og busser, når du krydser vejen. Letbanen kan dog næppe høres gennem musikken.

 

Se dig godt for

Et letbanetog er bredere, end du måske tror. Du skal derfor altid være opmærksom, når du bevæger dig inden for den kantsten, der markerer letbanesporet. Det er vigtigt at se dig for, uanset om du er gående, cyklist eller bilist.

 

Stop for gult

Letbanen har ’grøn bølge’ gennem byen, så den ikke skal holde for rødt mere end højst nødvendigt. Som bilist er du måske vant til, at du godt kan snige dig over i et lyskryds, selvom der er gult. Med letbanen bliver det særligt vigtigt, at du standser for gult, så du ikke risikerer at ’hænge’ ude i krydset, når letbanen kører forbi.

 

Kør ikke på cykel i sporet

Letbaneskinnerne fremstår som riller i overfladen, som et cykeldæk godt kan sætte sig fast i. Derfor skal du som cyklist sørge for at krydse sporet så vinkelret som muligt. Det gør du bedst ved kun at benytte de markerede overkørsler – og ved at du aldrig kører på langs i selve letbanesporet.

 

Følg skilte og lysregulering

Letbanen følger de almindelige færdselsregler, herunder lysreguleringen i kryds. Letbanen vil altid have ’grøn pil’, når den krydser et vej- eller stiforløb – og den krydsende trafik vil have rødt lys. Derfor er det vigtigt, at du er ekstra opmærksom på lysreguleringen, og at du overholder et eventuelt svingforbud.

 

Følg færdselsloven

I teorien kan der ikke ske sammenstød mellem letbanen og den øvrige trafik – hvis alle bare overholder færdselsreglerne. Alligevel sker der af og til sammenstød. Det skyldes stort set altid en kombination af uopmærksomhed og brud på færdselsloven. For eksempel at man svinger til venstre et sted, hvor man ikke må svinge til venstre. At man ikke overholder en stoplinje. Eller at man kører/cykler/går over for rødt lys.

 

Helt overordnet er det især i starten vigtigt, at man er opmærksom og holder øje med, hvor og hvordan letbanen kommer, så man kan vænne sig til den som en del af trafikken.

Kampagnen fremhæver derudover en række særlige kendetegn og forhold ved letbanen, som det er klogt at være bevidst om, hvis man vil undgå ubehagelige overraskelser. For eksempel at letbanetogene kører næsten lydløst, så man som fodgænger skal se sig godt for, at man som bilist ikke må ’hænge’ i et kryds, eller at man som cyklist skal bruge de markerede overkørsler.

 

Se billederne: Det første letbanetog er kommet til Odense

 

Det bliver der sat fokus på i annoncer, på plakater og så videre, som fremhæver de centrale budskaber, man skal huske som trafikant.

Vær opmærksom på Hestehaven: Letbanetoget bliver testet på sporet

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

 

Kampagnens kendetegn er en simpel grafisk figur – to røde øjne på en gul baggrund. De spiller på Odense Letbanes logo, der er vendt på hovedet, og de refererer til det overordnede budskab om, at man skal ’Se letbanen i øjnene’.

Øjnene har forskellige udtryk alt afhængigt af det budskab, de spiller sammen med – de kan se forskrækkede ud, være opmærksomme, bekymrede eller lignende.

- Vi har overvejet meget grundigt, hvordan balancen skulle være i kampagnen her. Vi håber på, at vi har fundet en god formel, hvor de skriftlige budskaber rummer den nødvendige alvor, som kræves, når det handler om sikkerhed. Samtidig med at det grafiske udtryk gør kampagnen letgenkendelig, så folk husker den, forklarer Odense Letbanes kommunikationschef, Benthe Vestergård.

 

Brandmænd på øvelse: Løfter et letbanetog med super-donkrafte

 

På Hestehaven, hvor de første testkørsler snart går i gang, bliver der nu hængt plakater op, og der bliver rundsendt skriftligt materiale til beboerne.

Når teststrækningen bliver udvidet, så testkørslerne kan foregå på hele den sydlige del af letbanestrækningen, bliver der skruet op for kampagnen. Blandt andet med en kampagnehjemmeside, hvor man kan tage en ’teoriprøve’ for at se, om man er fortrolig med letbanen som ny medtrafikant. Derudover vil kampagnen byde på video på sociale medier, byrumskommunikation og events rundt omkring i byen.

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse