Nabo til vejarbejdet
Trafik

Skilte og afmærkning bliver justeret i Albanigade

13. maj 2015

 

Odense Letbane har fået en del henvendelser fra borgerne om afviklingen af trafik i Albanigade, efter at gaden blev lukket for gennemkørsel for to uger siden. Det fører nu til justeringer af skiltningen og afmærkningen, så trafikken kan glide mere intuitivt.

 

Siden onsdag den 29. april har Albanigade været lukket for gennemkørsel – så der kan blive plads til, at forsyningsselskaberne kan flytte deres rør og kabler i jorden for at gøre klar til byggeriet af letbanen.

 

Det har dog skabt udfordringer for nogle af byens trafikanter. Derfor bliver skiltningen og afmærkningen nu justeret visse steder, så den omlagte trafik forhåbentlig kommer til at fungere mere intuitivt – og så cykler og biler kan finde rundt mellem hinanden.

 

- Én af udfordringerne har været, at bilister og lastbilchauffører har misforstået skiltningen ved Benedikts Plads. Nogle tror tilsyneladende, at man stadig kan køre igennem Albanigade. Det har skabt problemer på den lille Karen Brahes Vej lige før Albanibroen, som er blevet brugt som ”vendeplads” for de store lastbiler, der er kørt forkert ned af Albanigade, forklarer Lars Scheuer, der er projektchef hos Odense Letbane med ansvar for arbejdet med at flytte forsyningsledninger:

 

- Vi har derfor gennemgået strækningen igen med en repræsentant fra myndigheden for at se, om der kunne gøres noget for at gøre det mere tydeligt for alle, hvad man må og kan.

 

 

Mere tydelige skilte

 

Derfor er de tre gule infotavler ved Benedikts Plads nu blevet ændret, så der står, at ”Albanigade er spærret for gennemkørsel”. Der er også blevet sat et skilt med ”blind vej” op ved hjørnet af Karen Brahes Vej, så man ikke fejlagtigt tror, at den lille vej fungerer som omkørsel.

 

- Og snart vil vi desuden ændre de retningspile, der lukker af for Albanibroen. Skiltene kan give det fejlagtige indtryk, at det er muligt at køre ad Karen Brahes Vej. Derfor vil de blive skiftet ud med spærrebomme for at gøre det tydeligt, at der ikke er omkørsel, og at gennemkørsel ad Karen Brahes Vej ikke er muligt, siger Lars Scheuer.

 

 

Cyklister på rette vej

 

Ud over justeringerne, der skal lette trykket på Karen Brahes Vej, er der også lavet tiltag andre steder i Albanigade.

 

Den gule, midlertidige midterstribe er flyttet lidt for at gøre det mere enkelt for bilister og cyklister at færdes sammen på den indsnævrede vej. Hovedreglen er nu, at der er cykelsti – kun for cyklister – i den ene side af vejen. Og i den anden side, hvor der ikke er cykelsti, skal cykler og biler dele pladsen.

 

På Benedikts Plads vil der desuden blive sat nye skilte op, der leder cyklisterne hen over pladsen og ud på kørebanen – så de ikke ved en fejl kommer til at køre bag om afspærringen og ender på fortovet på den forkerte side af udgravningen.

 

 

Gode input fra borgere

 

Endelig bliver reglerne for parkering på Benedikts Plads ud for apoteket justeret. Det vil blive gjort tydeligt med nye parkeringsskilte i området. Der bliver desuden oprettet en ny handicap-parkeringsplads, da afspærringen har blokeret en del af den nuværende P-plads.

 

- Vi har fået en del henvendelser fra borgerne omkring trafikken og skiltningen omkring gravearbejdet i Albanigade. Dem er vi rigtigt glade for, og det er på baggrund af dem, at vi har iværksat disse ændringer. Vi håber derfor, at forholdene nu vil blive mere enkle og intuitive for alle, så det hele kan komme til at glide, siger Lars Scheuer, projektchef hos Odense Letbane, og slutter:

 

- Det er vigtigt at slå fast, at den oprindelige skiltning har været godkendt af trafikmyndigheden og gennemgået grundigt af en trafikrevisor. Men det er også en løbende proces at få tingene til at fungere i praksis. Ligesom det kan kræve noget tilvænning for trafikanterne at forstå de nye forhold i gaden. Der vil fortsat løbende komme justeringer for at optimere og få trafikken til at glide.

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×