Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Mennesker

Stadig pæn opbakning til letbaneprojektet – især hos erhvervslivet

8. januar 2019

 

Efter et år med omfattende vejarbejde langs hele letbanestrækningen mener stort set alle i byen nu, at letbanearbejdet medfører gener. Alligevel er tilslutningen til projektet nogenlunde stabil. Der er lidt færre, der er positivt stemt i forhold til året før, men der er fortsat mange, der bakker op om letbanen – ikke mindst hos erhvervslivet. Det viser en ny Megafon-måling.

 

Igennem hele 2018 har Odense været præget af letbanearbejdet. Langs den kommende letbanerute er der blevet lavet nye vej- og stiforløb for at skabe plads til sporet. Det omfattende vejarbejde har haft betydning for byens trafikanter, som har skullet forholde sig til indsnævringer, omkørsler og nye parkeringsforhold. Samt for letbanens naboer, som desuden har måttet levet med støv og støj, ændrede adgangsforhold og udsigten til opgravede og afspærrede byggepladser.

Påvirkningen kan aflæses direkte i en meningsmåling, som Megafon har lavet på vegne af Odense Letbane – og som er blevet lavet hvert år siden 2014. Målingen er lavet i løbet af december, hvor Megafon har interviewet 418 odenseanske borgere og 200 erhvervsdrivende i de fire postnumre, der er mest berørt af letbanearbejdet.

 

Sanderum-smedje bygger læskærme til letbanen - har ansat 10 nye folk

 

Markant flere mener, at letbanearbejdet medfører gener, end da undersøgelsen blev lavet året før. Blandt borgerne mener 80 procent nu, at letbanearbejdet i høj eller meget høj grad medfører gener og ulemper. Blandt erhvervslivet er oplevelsen af gener endnu mere udtalt, og hele 89 procent svarer det samme.

Der er tale om en signifikant stigning på henholdsvis 10 og 16 procentpoint i forhold til den seneste måling, der blev lavet i slutningen af 2017.

 

 

En stor del af dem, der oplever generne, er dog fortsat positivt stemt over for letbaneprojektet.

Årets Megafon-måling viser ganske vist et lille fald på nogle få procentpoint i tilslutningen. Men der er stadig næsten dødt løb mellem de borgere, der mener, at det er henholdsvis positivt (39 procent) og negativt (42 procent), at der bliver anlagt letbane i Odense.

Og blandt erhvervslivet er der, som i de foregående år, en overvægt af positivt stemte.

Helt præcis viser målingen, at der er blandt de erhvervsdrivende er 44 procent, som mener, at det er positivt eller meget positivt, at der bliver anlagt letbane i byen. Mens 34 procent svarer, at det er negativt eller meget negativt. Resten af svarene fordeler sig mellem ’hverken positiv eller negativ’ og ’ved ikke’.

 

 

- Det er opløftende, at der stadig er en pæn opbakning blandt odenseanerne til letbaneprojektet. Og jeg er især glad for, at de erhvervsdrivende langs letbanen fortsat er overvejende positivt stemt – for det er jo især erhvervslivet, der kan blive ramt direkte på pengepungen af vores omfattende anlægsarbejde. Nogle har oplevet ringere adgangsforhold, byggerod og måske endda nedgang i omsætningen, siger Mogens Hagelskær, administrerende direktør for Odense Letbane P/S, og fortsætter:

- Letbanearbejdet topper nu, og hen over det seneste år har det sat sit præg på byen i højere grad end nogensinde før. Samtidig er det fortsat meget utydeligt, hvad resultatet af arbejdet vil blive. Set i lyset af det mener jeg godt, at vi kan sige, at opbakningen til letbaneprojektet er solid.

 

Se eller gense de bedste videoer fra 2018

 

Letbanedirektøren har en forventning om, at holdningsbilledet vil ændre sig, efterhånden som letbanen begynder at vokse op af jorden og tone frem i gadebilledet.

- Så vil folk også begynde at glæde til åbningen og se fremad. Og så er jeg sikker på, at flere og flere igen vil få et positivt syn på letbanen og det, som den vil bidrage med til byen. Om det bliver noget, vi ligefrem vil kunne måle allerede om et år, når vi næste gang spørger odenseanerne, tør jeg dog ikke love – da letbanearbejdet til dén tid endnu ikke vil være helt afsluttet. Men det er dén udvikling, man har set i andre byer, der har anlagt en letbane, siger Mogens Hagelskær.

 

Nyt, banebrydende droneprojekt skal følge letbanebyggeriet fra oven

 

Letbanens anlægsarbejde, hvor der bliver lavet nye vejforløb for at skabe plads til sporet, forventes at blive afsluttet inden sommer på de sidste strækninger. Efterhånden som anlægsarbejdet bliver afsluttet, begynder selve sporarbejdet – hvor der bliver anlagt skinner, kørestrøm, stationer og så videre i det frigivne letbaneareal.

Dette arbejde forventes at vare frem til begyndelsen af 2020, hvorefter der bliver en periode med testkørsel inden letbanens åbning. De første letbanevogne forventes at komme til Odense i slutningen af 2019.

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse