Sporarbejde

Stærk sikkerhedsindsats er med til at forhindre arbejdsulykker

13. februar 2020

 

Odense Letbane har et stærkt fokus på sikkerhed på arbejdspladsen. Flere gange om ugen fører Odense Letbanes egen arbejdsmiljøchef og andre medarbejdere tilsyn. Og derudover har Arbejdstilsynet også en stor opmærksomhed på letbanens 14,5 kilometer lange byggeplads.

Det har i løbet af de seneste to år ført til 19 såkaldte ’strakspåbud’. Det betyder, at Arbejdstilsynet påpeger en risikabel situation, som der skal rettes op på. For eksempel omkring løft, arbejdsstilling, afskærmning eller stilladsopbygning.

- Jeg er ikke glad for strakspåbuddene som sådan. Men jeg er glad for, at Arbejdstilsynet hjælper os til at undgå arbejdsulykker. Vi har selv et dagligt tilsyn på letbanens arbejdspladser. Sammen med Arbejdstilsynets tilsyn har vi et tætkammet system til at opfange risikable sikkerhedsforhold. Det er en del af det forebyggende arbejde, og det virker. Vi har et meget lavt antal arbejdsulykker, fordi tingene bliver opdaget i tide, slår Odense Letbanes administrerende direktør Mogens Hagelskær fast.

 

VIDEO: Året der gik på letbanens sporarbejde

 

I 2019 var der således kun registreret fire arbejdsulykker, der samlet har ført til 20 dages sygefravær på letbanens byggepladser.

- I forhold til de mange mennesker, der arbejder på letbaneprojektet, er det et lavt antal – selvom hver eneste ulykke selvfølgelig er én ulykke for meget. Det er vigtigt, at det er sikkert at komme på arbejde og hjem igen. Så vi vil ikke acceptere, at arbejdsforholdene ikke er sikkerhedsmæssigt i orden. Det skal de være, siger Mogens Hagelskær og fortsætter:

- Derfor har vi selv et grundigt tilsyn med forholdene på arbejdspladserne. Derudover har vi Arbejdstilsynets tilsyn, som vi er glade for. De udgør en ekstra hjælp til os. Jo mere tilsyn samlet set – jo mere styr er der på sikkerheden.

 

Odense Letbane accepterer ikke social dumping

 

Letbanedirektøren er stolt over, at antallet af arbejdsulykker ligger lavt set i forhold til branchen som helhed. Han understreger dog, at han selvfølgelig ville være endnu mere stolt, hvis det også kunne ske helt uden påbud:

- Men når det sker, er det netop med til at rette op på forhold, som potentielt kunne ende i en ulykke. Vi kan ikke fuldstændig forhindre, at entreprenørerne og medarbejderne vælger ikke at følge alle sikkerhedsforskrifter. Det er en ønskesituation, når man ser på statistikkerne fra anlægsbranchen, siger Mogens Hagelskær og slutter:

- Et usikkert arbejdsforhold kan opstå hen over få timer, endda minutter, fordi en entreprenør og hans ansatte vælger ikke følger sikkerhedsreglerne. Så kontrol og tilsyn er en løbende opgave. Den stopper aldrig.

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse