Sporarbejde

Status på letbanebyggeriet i DIT nabolag

23. april 2021

Letbanens anlægsarbejde fortsætter hele foråret og vil frem mod sommerferien nå et (tæt på) færdigt niveau.

Ganske vist vil der en rum tid endnu være lejlighedsvise forstyrrelser og udbedringer i gademiljøet, men i det store billede vil byens borgere og besøgende igen kunne færdes uden at køre eller gå omveje - eller blive mødt af skilte, afspærringer, grusbunker og store maskiner.

I stedet bliver det muligt at nyde de nye fortove, cykelstier, pladser, træer og anden beplantning, som er en del af det store projekt.

Anlægsprojektet er ikke lige langt alle steder i byen, og tidspunktet, hvor letbanearbejderne fejer det sidste grus op og forlader de enkelte veje, varierer en smule fra sted til sted.

Herunder er listet alle veje/områder langs letbanesporet fra nord til syd – med en kort beskrivelse af, hvilke større arbejder, der efter planen bliver udført frem mod sommeren.

 

Rismarksvej, Højstrupvej og Stadionvej

På denne nordligste del af letbanen bliver der udlagt jord i letbanesporet, og der bliver sået græs og plantet træer. Som afslutning bliver fortove og det øvrige byrum omkring letbanen gået efter og repareret for eventuelle skader.

 

Middelfartvej og Vesterbro

Det samme gælder for byens gamle indfaldsvej fra vest – jord i sporet samt græs og nye træer. Dernæst skal der et sidste lag asfalt på veje og cykelstier, og endelig bliver fortove og byrum efterset og repareret for eventuelle skader.

 

Vestre- og Østre Stationsvej

Her bliver der arbejdet med kørestrøm og belægninger i sporet. Fra Vesterbro til Kongensgade bliver sået græs - og fra Kongensgade til banegården kommer der klinker i sporet. Der bliver også plantet træer, og senere på foråret bliver det sidste lag asfalt på veje og cykelstier lagt. Til sidst skal fortove og øvrig byrum efterses og repareres, hvis der er skader.

 

Bymidten (tidligere Thomas B. Thriges Gade)

I denne nye bydel bliver der monteret kørestrøm, og stationerne ved Odeon og Albani Torv bliver bygget færdige. Desuden skal betonen omkring letbaneskinnerne dækkes ligesom på resten af linjen – primært med klinker, dog med græs ved det nye H.C. Andersen Hus. Når letbanen er færdig, bliver de sidste klinke- og brostensbelægninger uden for letbanen lagt af projektet Fra Gade til By.

 

Albanigade og Benediktsgade

De sidste master til kørestrømmen bliver rejst, og køreledninger hængt op. I sporet i Albanigade bliver der sået græs. På Benedikts Plads bliver den sidste belægning omkring den nye station lagt. Til sidst skal der slidlag på veje og cykelstier – og byrummet får den afsluttende finish, hvor eventuelle skader bliver repareret.

 

Nyborgvej

På Nyborgvej bliver der sået græs i hele sporet. Derefter følger arbejde med slidlag på veje og cykelstier – foruden den afsluttende finish hvor eventuelle skader på byrummet bliver repareret.

 

Ørbækvej, Niels Bohrs Alle og Campusvej

På Station Rosengårdcentret bliver den sidste belægning lagt. Derudover skal der sås græs i sporet – og til sidst bliver byrummet omkring banen efterset og repareret efter behov.

 

Hestehaven og Hjallesegade

Park & Ride-anlægget ved letbanens kontrolcenter bliver færdiggjort med asfalt og beplantning. Også her skal der sås græs, før afsluttende reparationer og gennemgang af det omkringliggende område.

 

Se de seneste dronefotos af letbanearbejdet

 

Test af signaler, tavler og teknik 

Netop nu bliver mange af letbanens tekniske systemer dagligt testet. Frem mod sommer vil du opleve flere letbanetog i gaderne i takt med, at letbanens anlægsarbejde bliver færdiggjort.

Testarbejdet skal blandt andet sikre, at de 56 trafiksignaler – som letbanen passerer undervejs – foruden sensorer, der viser togenes nøjagtige position på banen, samt overvågningskameraer, sporskifter og informationstavler på stationerne alt sammen ”snakker” sammen og bliver finjusteret, så hverken biler, tog eller passagerer kommer til at vente unødigt i trafikken.  

I testarbejdet bliver det også sikret, at de mange funktioner kan overvåges og styres fra letbanens kontrolcenter i det sydlige Odense. Det er afgørende for drift og sikkerhed, at kontrolcentret hele tiden har det fulde overblik over letbanen og – efter behov – kan komme i direkte kontakt med alle tog og letbaneførere ude på strækningen.

Sideløbende med testarbejdet bliver de mange nye letbaneførere trænet i at køre togene, så passagerer kan se frem til en komfortabel og god rejse. Når førerne er trænet og teknikken er finjusteret og fungerer tilfredsstillende, skal det samlede anlæg stresstestes ved, at alle tog kører på linjen samtidig.

Alle tests og prøvekørsler er uden passagerer, da letbanen skal være godkendt af Trafikstyrelsen, før passagerer må køre med.

Odense Letbane skal efter planen åbne ved årsskiftet. Herefter vil der køre tog med blot 7 ½ minuts mellemrum på alle hverdage – samt hver 10. minut på lørdage og hver 15. minut på søn- og helligdage.

For at køre med letbanen, skal du bruge et rejsekort (fås via rejsekort.dk). Du kan også købe enkeltbilletter via FynBus Mobilbillet-app – men rejsekortet er billigere.

 

Følg letbanearbejdet - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse