Byudvikling

Byen & Banen: Større trafiksikkerhed ved Idrætsparken

11. november 2021


Når letbanen går i drift, vil det være med til at skabe større trafiksikkerhed omkring store arrangementer i Idrætsparken. Det vurderer Rune Bille, chef for Fritid og Folkeoplysning i Odense Kommune:

- Den største gevinst er ikke at skulle have så mange biler herude. Det er ikke fordi, jeg har noget imod biler som sådan. Men der er en sikkerhedsrisiko i at skulle have mange mennesker ud af nogle idrætsfaciliteter, samtidig med, at der er mange, der kører i bil i de arealer, hvor folk de kommer ud.

(Artiklen fortsætter under videoen).Rune Bille, der er chef for Fritid og Folkeoplysning i Odense Kommune fortæller om letbanens betydning for trafiksikkerheden ved Idrætsparken.

Idrætsparken får et letbanestop lige udenfor døren, og endda et med tre spor, så der er plads til at have ekstra tog holdende i forbindelse med store begivenheder, hvor mange mennesker skal transporteres videre på kort tid. Foran letbanestationen er der bygget en ny forplads med god plads til ophold med en tydeligt markeret passage ned til selve Idrætsparken – netop for at øge sikkerheden for de gående.

Ny forplads og parkeringsareal foran Idrætsparken åbnet


Biler kan fortsat parkere foran Idrætsparken, men langt de fleste biler vil holde på den nye, store parkeringsplads på modsatte side af Højstrupvej. På den måde er der skabt en sikker adskillelse mellem biler og passager, der kommer med letbanen.

- Det er klart, at sikkerheden er langt større på letbanen. At man går derop og bliver transporteret væk, og så er det overstået godt og roligt.

Idrætsparken før og nu

På billederne nedenfor er det tydeligt, hvor store forandringer området omkring Idrætsparken har undergået i forbindelse med letbanebyggeriet. Nye adgangsforhold, en ny forplads og en ny p-plads er nogle af de ”sideeffekter”, som letbanen har medført i området.

 

2015

2021

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse