Nabo til vejarbejdet
Byudvikling

Tegn på stigende boligpriser i nærheden af letbanens stationer

8. september 2017

 

Allerede nu er der en tendens til, at ejendomspriserne tæt ved letbanens kommende stationer er op til 7 procent højere end i resten af byen. Det er konklusionen i et nyt kandidatspeciale fra SDU.

 

 

Nem adgang til effektiv og moderne infrastruktur er noget, der står på mange byboeres ønskeliste. Det gælder både for erhvervs- og butikslivet samt for helt almindelige mennesker.

 

Derfor er det også forventet, at letbanens kommende naboer kan få en ekstra gevinst på ejendomsværdien, når letbanen åbner. Det er en udvikling, som er set mange andre steder, hvor man har bygget lignende transportsystemer.

 

Men kan man allerede nu, tre år inden letbanen åbner, se en tendens til højere ejendomspriser i nærheden af de kommende stationer?

 

Ja, mener Jesper Bøgebjerg Frandsen.

 

 

Zoom helt tæt på: Sådan bliver letbanen i dit nabolag

 

 

Han har for nyligt forsvaret sit kandidatspeciale på Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på Syddansk Universitet – og fået et 12-tal for det.

 

- Min undersøgelse har vist, at ejendomme inden for en radius af 200 meter fra en letbanestation har en kvadratmeterpris, der ligger cirka 4,5 procent højere end ejendomme længere væk. Og der er en tendens til, at effekten er endnu stærkere inden for 100 meter af en station – med op til knap 7 procent højere kvadratmeterpris, forklarer Jesper Bøgebjerg Frandsen.

 

Cand.oecon. Jesper Bøgebjerg Frandsen har i sit speciale analyseret priserne og data på alle ejendomme, der er solgt i Odense Kommune i perioden 2010-2016. Salgspriserne er blevet renset for forskellige variabler som beliggenhed, størrelse og energimærke samt generel udvikling i ejendomspriserne.

 

 

Letbanen skal binde Campus sammen med Odense

 

 

Jesper Bøgebjerg Frandsen understreger, at der er en vis usikkerhed i analysen. Dels på grund af stor spredning i data. Og dels på grund af en række mulige prisvariabler, som han ikke har haft adgang til, for eksempel antal værelser eller byggeår.

 

Alligevel konkluderer han, at der er signifikante resultater, som viser en tendens mod højere kvadratmeterpriser i umiddelbar nærhed af en kommende letbanestation.

 

- Der er da også solid økonomisk teori for, at et stort infrastrukturprojekt som en letbane kan have en positiv effekt på ejendomspriserne, også allerede inden at byggeriet står færdigt, slår Jesper Bøgebjerg Frandsen fast og fortsætter:

 

- Effekten må dog forventes at blive mere tydelig, jo nærmere man kommer selve åbningen. På nuværende tidspunkt medfører letbaneprojektet i Odense fortsat en række gener og usikkerheder for naboerne. Senere vil potentielle købere være mere oplyst om både fordele og ulemper ved at bosætte sig i nærheden af en letbane i drift.

 

 

 

Følg letbanearbejdet i Odense - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×